Fredrikstad kommune kutter i omsorgslønnen

Foreldre frykter det vil føre til overarbeidede foreldre og sykemeldinger.

Terje Kristoffersen

Terje Kristoffersen tar vare på sønnen Marius. Han frykter flere sykemeldinger når Fredrikstad kommune kutter i omsorgslønn.

Foto: Petur Nielsson / NRK

Omsorgslønnen, som er utbetalingene til mennesker som tar vare på familiemedlemmer med pleiebehov, kuttes med over tolv prosent i Fredrikstad.

Det er tøft for mennesker som ikke har noe valg, sier Terje Kristoffersen som tar vare på sønnen Marius.

– Vi kan ikke velge dette. Vi kan ikke bare ta med Marius ned på rådhuset og levere han. Det går jo ikke, det er jo ditt eget barn.

– Sinne og fortvilelse

Anne Trine Skjulhaug, leder i Autismeforeningen i Østfold, sier hennes medlemmer i Fredrikstad er lite fornøyde med kuttene.

– Det har vært sinne og fortvilelse, forteller hun.

Hun sier at folk som dropper jobb for å ta seg av barn med store behov, gjerne ikke har den beste økonomien fra før, og at dette kan tvinge folk til å jobbe mer.

– De gjør jo en stor jobb for Fredrikstad kommune. Alternativet er kanskje mer avlastning og det vil jo koste mye mer i årslønn enn det foreldrene får. Det er jo ikke sånn at man får dekket hver time man jobber med sitt eget barn, sier Skjulhaug.

– Måtte kutte

Terje Kristoffersen tror heller ikke kuttet vil føre til at kommunen sparer penger.

– Jeg tror det blir mange foreldre som kommer til å bli slitne og sykemeldte av det her. Det er jo ikke noe heldig det heller. Det blir en utgift for kommunen det også.

Leder i Helse og velferdsutvalget, Frøydis Wroldsen, innrømmer at både rådmann og politikere er usikre på om dette kuttet er en god ide.

– Det er usikkert i forhold til hvilke som vil ta på seg disse oppgavene når satsen blir redusert. Det er også usikkert i forhold til den økonomiske innsparingseffekten. Men fordi vi må spare på de øvrige områdene i Fredrikstad kommune måtte også vi se på dette med omsorgslønn.