NRK Meny
Normal

Har ventet flere år på hjelp

Brukerombud i Fredrikstad kommune, Barbro Wærnes, er lite imponert over saksbehandlingstiden syke utsettes for.

Barbro Wærnes

Brukerombud Barbro Wærnes reagerer på vegne av brukerne.

Foto: Anette Torjusen / NRK

Noen har måttet vente i flere år på vedtak. Nå vil hun at saksbehandlerne sendes på kurs for å unngå at mange liv settes på vent.

For lav kompetanse

– Mange opplever at de i denne perioden, mens de venter på at søknaden skal behandles, at livene blir satt veldig på vent og hold.

I brukerombudets årsrapport for tjuetolv kommer det tydelig frem at saksbehandlingstiden for syke i Fredrikstad er alt for lang og det pekes på flere skrekkeksempler hvor folk har ventet i flere år på vedtak.

Wærnes mener saksbehandlernes kunnskap er for lav og at mange feil kan unngås hvis det satses mer på kompetanseløft.

– Å drive saksbehandling for brukeren krever en bred kompetanse. Det er et omfattende lovverk. Vi på brukerombudets kontor har etterlyst et kompetanseløft, sier hun.

Ventet i flere år

Et eksempel som trekkes frem er om en sønn som søkte omsorgslønn til sin mor.

"En sønn tok kontakt med brukerombudet da han hadde søkt om omsorgslønn for sin mor etter at hun hadde hatt slag og derfor hadde behov for mye pleie og omsorg. Søknaden ble mottatt av tjenesteapparatet i desember 2010.

Sønnen hadde da fått beskjed om at behandlingstiden for søknaden ville være tre måneder. Han fortalte brukerombudet at hjemmesykepleie hadde vært forsøkt, men at familien mente at dette ble for uforutsigbart og at det var for mange forskjellige tjenesteytere.

Da brukerombudet tok kontakt med tjenesteapparatet i desember 2012 for å be om en forklaring på den lange saksbehandlingstiden ble vi bedt om kopi av fullmakt fra sønn og en skriftlig forespørsel fra brukerombudet. Vi fikk senere i desember måned muntlig beskjed om at søknaden ville blibehandlet mellom jul og nyttår."


Ved utgangen av 2012 hadde sønnen ikke fått beskjed om utfallet av søknaden.

– Har vært for dårlige

Leder for Helse- og velferdsutvalget innrømmer at saksbehandlingstiden er alt for lang og lover at kunnskapen skal bli bedre.

– Det er vi fullstendig klar over. Saksbehandlingen her i kommunen har gått for treg og vært for langsom. Nå er kurs og skolering noe vi skal satse på for våre ansatte som skal utøve vedtak. Det vil bli en omfattende skolering slik at alle får kunnskap om det de skal drive med, og der det trengs. For det innrømmer vi at vi har vært for dårlige på, sier hun.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Mistenkt for fyllekjøring

    En mann i 20 årene ble stanset av UP på Rolvsøy i Fredrikstad lørdag formiddag. Han er mistenkt for å ha vært alkoholpåvirket da han kjørte bil.

  • Nei til sammenslåing

    Sorenskriver i Sarpsborg tingrett, Thor Linde, mener det ikke har noen hensikt å innføre felles ledelse av tingrettene i Fredrikstad og Halden. Domstoladministrasjonen vurderer dette fordi sorenskriveren i Halden slutter i sin stilling i mai. Linde mener derimot at domstolene i Østfold bør slås sammen og samles ett sted i fylket for at forslaget skal ha effektiviseringsgevinst.