Vil ha psykiatri inn i nytt sykehus

Sykehuset Østfold-sjef Leiv Kvale mener at det nye Østfold-sykehuset på Kalnes bør inkludere psykiatrien fra Veum i Fredrikstad.

Veum fasade

Sykehuset Østfold ønsker å ta med seg psykiatritilbudet fra Veum til det nye sykehusanlegget på Kalnes.

Foto: Tomas Berger / NRK

Det nye Østfold-sykehuset på Kalnes bør bygges så stort at dagens aktivitet ved sykehuset i Fredrikstad og ved psykiatrien på Veum i Fredrikstad kan samles i nybygget i Sarpsborg.

Det mener Sykehuset Østfolds administrerende direktør Leiv Kvale.

Prisen blir 4,1 milliarder

Kvale går inn for dette alternativet som vil gi en samlet prislapp på 4,1 milliarder kroner.

Alternativet innebærer at driften ved sykehuset i Moss opprettholdes.

- Det har vært et ønske både fra fagmiljøer og politiske miljøer i lang tid at behandlingen av de psykiske lidelsene skal samordnes og tildels samlokaliseres med behandlingen av de somatiske eller kroppslige lidelsene. Vi tror det er riktig, og det handler om et helthetssyn på mennesket og et helhetssyn på pasientene, sier Kvale.

- Best for pasientene

Han mener at et slik samling vil være til gode for pasientene.

- I dag har vi en oppsplittet helsetjeneste. Hvis vi kan få samlet dette og brutt ned barrierer mellom de ulike avdelinger og enheter og forvaltningsnivåer, tror vi at det vil være bra for pasientene, sier Kvale.

Han er optimitisk med henblikk på muligheten for at et nytt sykehus blir oppført på Kalnes.

- Slilk det ser ut nå får vi et nytt sykehus på Kalnes, og vi ønsker å overføre også pyskiatrien dit. Samtidig må vi oppruste og bruke sykehuset i Moss. Det endelige vedtaket på alt dette kommer i november, sier Kvaler.