Hopp til innhold

Vil forby brussalg på skoler

Fylkesrådmannen i Østfold vil kaste ut brusautomatene fra videregående skoler. Politikerne vurderer totalt forbud mot brussalg på skolene.

Brus

Alle elever i den videregående skolen i Østfold får enten tilbud om subsidiert skolefrokost, eller de får en gratis frukt eller grønnsak hver dag. - Da er det inkonsekvent av kantinene å tilby alle mulige søtsaker, sier styreleder i Østfoldhelsa, Aase Rennesund (SV).

Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

Leder av helsekomiteen i fylket, Inger-Christin Torp (Ap), er en av politikerne som kunne tenke seg å gå enda mer radikalt til verks enn det fylkesrådmannen legger opp til.

- Kan si opp avtalene med private aktører

- At brusautomatene skal fjernes regner jeg med at politikere vil vedta. Spørsmålet er om vi skal forby all brussalg på de videregående skolene. Vi har gjentatte ganger gitt sterke signaler om at kantinene må ha en sunnere profil, men det har ikke alle tatt på alvor, sier Torp.

Hun mener at det særlig gjelder enkelte av de privatdrevne kantinene som fortsatt er veldig ivrige i sin markedsføring av søtsaker.

- Senere i høst skal vi ta stilling til om de privatdrevne kantinene skal eies av skolene i sin helhet, og utfallet kan godt bli at vi sier opp avtalene med de privatdrevne aktørene, sier hun.

- Ikke moraliserende

Saken om brussalg i de videregående skolene skal behandles i fylkestinget den 23. oktober.

I forslaget fra fylkesrådmannen er det lagt stor vekt på den negative overvektsutviklingen blant barn og ungdom i Norge.

Det vises også til at Østfold er regnet som et ledende fylke i folkehelsearbeid, og at den rollen forplikter fylkeskommunen til å gå foran som et godt eksempel.

- Noen vil kanskje oppfatte forbud mot brussalg som moraliserende, men det er jeg ikke enig i. Vi har ingen rett til å bestemme hva 16-åringer skal drikke, og det vil selvsagt være tillatt å drikke brus på skolens område. Slik jeg ser det handler denne saken om fylkeskommunens profil, sier Torp.

- Påvirker læringsevnen

Hun er opptatt av fylkeskommunens profil utad og hvordan de videregående skolene tilrettelegger hverdagen for elevene.

- Vi ønsker jo at skolene våre skal stimulere til en sunn livsstil, ikke minst fordi at det du putter i deg også påvirker læringsevnen din, sier Torp

Hun er klar over at vedtaket kan medføre at elever velger å forlate skolens område for å kjøpe brus.

Ønsker å tilby sunne produkter

- Det kan vi kanskje leve med. Selv håper jeg at vi i stedet kan intensivere arbeidet med å tilby sunne produkter, og at det kan redusere behovet for å handle utenfor skolens område. Jeg tror for øvrig at hvis tilbudet innskrenkes, så vil også bruskonsumet gå ned, sier Torp.

Styreleder i Østfoldhelsa, Aase Rennesund (SV), er glad for at komiteleder Torp vil fjerne brusautomatene.

- En grunn til at mange blir overvektige er at vi store deler av livet befinner oss på en skole eller arbeidsplass som stimulerer til en usunn livsstil. Hvis vi fjerner brusautomatene, er det et av flere grep for å utforme de videregående skolene på en måte som gjør oss sunnere, sier hun.

- Paradoksalt med salg av søtsaker

Rennesund synes det er et paradoks at mange kantiner tilbyr usunne varer.

- Østfold har i dag landets største kostholdssatsning på videregående skoler. Alle våre elever får enten tilbud om subsidiert skolefrokost, eller de får en gratis frukt eller grønnsak hver dag. Da er det inkonsekvent av kantinene å tilby alle mulige søtsaker. Vi vil med denne saken tilby et gode, nemlig muligheten til å gjøre sunne og gode matvarevalg i kantinene, sier hun.