Vil bygge Oslo-København på seks år

Lyntoget mellom Oslo-København kan havne på bruer langs E6.

Lyntog

2,5 TIMER OSLO-KØBENHAVN. Dersom politikerne i Sverige, Norge og Danmark kan enes, vil utbyggingen av et høyhastighetsspor kunne stå klar seks år etter en byggestart.

Foto: Georg Mathisen

I går ble utredningsrapporten for en høghastighetsbane mellom Oslo og København via Gøteborg presentert i Stockholm.

De som har utredet prosjektet mener at strekningen kan være ferdigbygget i løpet av seks år.

Jernbaneutredningen ble presentert knyttet til prosjektet "Den skandinaviske 8-millionersbyen", og utrederne prosjektledelsen har hyret inn mener det meste av den nye høyhastighetsbanen bør bygges langs nåværende E6.

Les mer:

Lyntog

INNEN 2025. Målsettingen er å få på plass en skandinavisk utbyggingsavtale slik at det blir mulig å reise mellom Oslo-Göteborg-København på 2t 30min med høyhastighetstog innen 2025.

Foto: JOHN MACDOUGALL / Afp

Reisetid 2,5 timer

I dag tar togturen mellom Oslo og København via Gøteborg rundt åtte timer med togbytte i Gøteborg.

Dette kan bli kuttet ned til 2,5 timer, dersom politikere i Norge, Sverige og Danmark kan enes om målene og ikke minst bruken av penger.

For det er store penger det er snakk om, ifølge svenske medier.

På strekningen Oslo-Malmø mener prosjektutrederne det vil koste 20 milliarder kroner å bygge ut høyhastighetsbane i 500 kilometers lengde.

For den 150 kilometer lange strekningen Järna - Linköping vil det koste 35 milliarder.

Les også:

E6 i Østfold

LANGS E6. Det er mulig å bygge jernbanen langs nåværende E6, mener utrederne.

Foto: Rainer Prang / NRK

Bruer langs E6

For å spare landskapet for færrest mulig innhogg mener utrederne det vil være riktig å bygge hoveddelen av den nye høyhastighetsbanen Oslo-København langs eksisterende E6.

Toget skal i lange strekninger bygges på betongbruer langs motorveien fem til ti meter over bakken.

For at høyhastighetsbanen skal kunne få optimal effekt, og høyhastighetstoget i første omgang skal kunne kjøre i rundt 250 kilometer i timen, er det fra utredernes side forutsatt at enkelte av dagens jernbanestrekninger må utbedres.

Tunellene gjennom Hallandsåsen, Varberg og Oslo-Ski må stå ferdige først, før ny bygging tar til, heter det i utredningen.

Video Næringslivet vil ha høyhastighetstog