Vil bygge hotell ved Iddefjorden

Strømstad kommune gleder seg over at tyske eiendomsutviklere vil satse millioner ved Iddefjorden.

Iddefjorden på Strömstad-siden

Stømstad komune er svært positive til næringsutvikling ved Iddefjorden. Tyske eiendomsutviklere har planer om å bygge hotell, campinganlegg og villaer på Hälle nær fjorden.

Foto: Rainer Prang / NRK

Tyske eiendomsutviklere vil investere millioner i å bygge hotell, campinganlegg og villaer i Hälle på svensk side av Iddefjorden.

Hälle ligger på "skyggesiden" i Strømstad kommune, og det har skjedd lite på tettsedet siden det hadde sin storhetstid, da tusener av steinhoggere hadde sitt tilhold på norsk og svensk side av Iddefjorden fram til rundt 1910.

- Ikke alt som skal skje i Strømstad behøver å skje i sentrum av byen eller ute ved kysten. Det er politisk stor velvilje i kommunen for en etablering i dette området, sier planeringsarkitekt Johanna Perleau i Strømstad kommune til NRK.

LES UTBYGGINGSPLANENE FOR HÄLLE I STRØMSTAD

Les også:

Tyske utbyggingsplaner ved Iddefjorden

De tyske eiendomsutviklerne vil både bygge hotell, campinganlegg og villaer på tomtene de eier på Hälle.Området på bildet øverst t.v er det planer om å avsette til utleiehytter og campingvognarealer. Øverst t.h. et annet område for utleiehytter. Nederst t.v. område for hotell. Nederst t.h. område for boliger kloss ved havnen på Hälle.

Foto: Ill. Strömstad kommune

Langvarige forberedelser

Tyske næringsinteresser eier flere tomter på Hälle, og man er er ifølge Perleau i den første fasen av prosjektet.

- Vi har fått en svært positiv tilbakemelding fra Västra Götalands län på dette, og dermed kan vi gå over i neste fase som er høringen. Halden kommune har blitt bedt om å uttale seg og det har også naboer og grunneiere i området her, sier hun til NRK.

Hun regner med at hele planfasen vil ta 1 - 1,5 år.

Bygges i naturvernområde

Sverige har sluttet seg til Natura 2000, som er et EU-opplegg for vern av natur.

Planene de tyske utviklerne har strekker seg fra land og helt ut til Iddefjorden, og skal i følge Strømstad kommune kunne bidra til en forbedring av vannkvaliteten i området.

- Hele poenget her er at disse nyinvesteringene gjør at man kan tilkoble eksisterende vann og avløp for Hälle-området. Dermed blir utslippene til Iddefjorden redusert. Vi er veldig aktsomme på at utslipp og miljøproblemer absolutt ikke må bli forverret forbundet med Hälle-prosjektet, sier hun.

Foruten at Halden kommune og tilliggende naboer til tomtene, skal også den svenske staten avgi uttalelse til planene.

- De tyske eiendomsutviklere vil også selv måtte ta stilling til om de begrensninger som legges på dem av svenske myndigheter er noe de kan akseptere, sier Perleau.

Kart over Hälle- og Nord-Bohuslän

Områdene langs Iddefjorden er Strømstad kommunes 'skyggeside'. Mens det er etablert rikelig med næring andre steder i kommunen, har områdene langs fjorden ikke hatt nevnverdig utvikling på nærmere 100 år.

Foto: Ill: Strömstad kommune