Viken utreder oppløsning

Den nye regjeringen har slått fast at det vil være opp til fylkestinget i Viken å beslutte om de vil levere en søknad til staten om en oppløsing av fylkeskommunen. Torsdag vedtok fylkesrådet mandatet for den administrative utredningen som vil danne grunnlaget for saken som skal behandles i fylkestinget.

Utredningen vil blant annet kartlegge konsekvenser knyttet til økonomi, organisasjon, ansattes vilkår og innbyggernes tjenester.

Vikenskilt
Foto: Petter Larsson/NRK