Ulven får skylda for raskt

Det ropes for raskt om ulv ved dyretragedier i utmark, i mange tilfeller får ulven skylda uten grunn.

Leif Jensen og Dan Bendixen fra Østfold-arbeidsgruppa i foreningen Våre Rovdyr

Leif Jensen og Dan Bendixen fra Østfold-arbeidsgruppa i foreningen Våre Rovdyr mener ulven urettmessig ofte får skylda for dyretragedier.

Foto: May Grethe Lerum / NRK

Det mener arbeidsgruppa foreningen Våre Rovdyr har i Østfold.

Talsmann Leif Jensen betviler ikke at helgens sauedrap i Rakkestad trolig er gjort av ulv, men er kritisk til mange episoder der folk står frem i media og skylder på ulv.

Foreningen har blant annet intervjuet alle som uttalte seg om dyretragedien på Ørmen i Fredrikstad i sommer, der ni kviger gikk tapt etter å ha løpt utfor en skrent.

– De som sto frem i media og uttalte seg om at det var ulv som hadde skylden, sier i ettertid at de ikke har verken sett eller hørt noe selv. Alle har hørt det fra andre, forteller Jensen.

Han er også kritisk til media, som i denne saken bragte spekulasjonene videre.

Les også:

Unødig skremt

Jensen mener spekulasjoner om ulveangrep mot husdyr og ubekreftede observasjoner av ulv skremmer opp folk unødvendig.

– Jeg kjenner folk som ikke tør gå seg en normal tur i lysløypa hvis det blir påstått at ulv er sett flere kilometer unna. De tør ikke gå i skogen, verken med eller uten hund.

– Og frykten er grunnløs?

– Ja. Slik jeg ser det er den absolutt det, svarer Leif Jensen.

Nå vil talsmannen ha en omfattende gjennomgang av det som skjedde i Rakkestad i helga.

– Jeg håper og tror at de ikke bare sjekker om det er ulv som står bak, men også hvordan ulven i så fall har kommet seg dit. Om de har kommet vannveien og liknende, sier Jensen til NRK.no.

Sau tatt av ulv, Degernes Østfold oktober 2010

Statens Naturoppsyn ble tilkalt da 11 sauer ble funnet drept på en bondegård i Degernes i Østfold. Sauene har merker etter kraftige bitt på kroppen og over skallen.

Foto: Statens Naturoppsyn

– Sauene er herjet med

11 sauer ble funnet drept på beite i søndre Degernes i Østfold i helga.

Statens Naturoppsyns rovviltkontakt, Jan Lie, bekrefter overfor NRK at det dreier seg om et ulveangrep.

– Jeg har sett dette flere ganger tidligere. Sauene er herjet med, og det spesielle er de kraftige bittene over skallen, sier Lie.