Hopp til innhold

Ulovlig innlagt med tvang

Ble tvangsinnlagt selv om Sykehuset Østfold ikke hadde lov å stenge henne inne, konkluderer Helsetilsynet.

Veum skilt
Foto: Tomas Berger / NRK

– Denne saken er et alvorlig brudd på loven, sier seniorrådgiver Knut Fredrik Thorne i Helsetilsynet til Fredrikstad Blad.

Skulle skrives ut

Kvinnen, som har en manisk depressiv lidelse, har flere ganger tidligere lagt seg inn frivillig ved Sykehuset Østfolds psykiatriske avdeling på Veum i Fredrikstad. Hun ble imidlertid tvangsinnlagt da hun ønsket å skrive seg ut av akuttposten på Veum.

– Når en pasient blir holdt tilbake mot sin vilje, blir det for dette mennesket oppfattet som et veldig inngrep. Derfor er bruk av tvang gjennomregulert i lov om psykisk helsevern. I dette tilfellet hadde ikke sykehuset hjemmel til å bruke tvang, sier Thorne i torsdagsutgaven av Fredrikstad Blad.

Naturlig med erstatningskrav

Etter å ha gått gjennom journalen konkluderer Helsetilsynet med at det ikke var noen risiko for at pasienten skulle være til fare for seg selv eller andre.

– Kvinnen var syk, men ikke så syk at det var behov for tvangsinnleggelse, sier Thorne.

Kvinnens advokat Joachim Stang er fornøyd med Helsetilsynets konklusjon. Han sier det nå vil være en naturlig oppfølging å fremme erstatningskrav. Dette har han imidlertid ikke fått diskutert med sin klient ennå.