- Uaktuelt å koble jagerfly med Svinesund

Det er uaktuelt å kreve at svenskene sprenger ut passasjen under Svinesundsbrua i bytte mot jagerflykjøp. Det sier Signe Øye (Ap).

Lys Line i Ringdalsfjorden

- Vi frykter arbeidsplasser går tapt om ikke større skip kan gå til Halden, sier LO-leder i Halden, Ole Larsen, til NRK.

Foto: Rainer Prang / NRK

LO og Fagforbundet i Halden ønsker å bedre passasjen for store fraktbåter i Rindalsfjorden ved Svinesund for å sikre arbeidsplasser i Halden.

Les mer: Svensk-norsk Svinesund-krangel

Signe Øye

Signe Øye jobber gjerne for å få gjort fjorden dypere, men ikke ved bruk av jagerflyhandelen.

Foto: Cornelius Poppe, Cornelius Poppe / SCANPIX

- Nå må vi holde oss på det seriøse planet

Fagforbundet i Halden ber regjeringen stille krav til svenskene om at tersklene fjernes i bytte mot kjøp av jagerfly.

Men det er ikke aktuelt å knytte disse to tingene sammen.

Det sier Stortingsrepresentant for Østfold, Signe Øye.

Hun sier det ikke er første gang hun hører om slike krav.

- For ett års tid siden kom det forslag om bytte i forhold til salg av laks, men jeg tror vi skal holde oss på det seriøse planet. Da er den kravspesifikasjonen vi har satt den vi skal holde oss til, sier hun til NRK.

Men Øye avviser ikke at hun ønsker å arbeide for å få gjort fjorden dypere.

- Vi skal jobbe med terskelen ovenfor svenske myndigheter. Det har vi gjort lenge. Vi ønsker å få den skåret av så mye at store båter kommer inn. Men å koble det til jagerflyhandelen kommer ikke til å bli noe av.

Svenskene vil ikke sprenge

Iddefjorden er en grensefjord mellom Norge og Sverige. Den strekker seg fra Singlefjorden og inn til Halden, der den går over i Iddefjorden. Det er smalt og grunt i farvannene.

Fjorden ble gjennom mange år sterkt forurenset av utslipp fra Norske Skog Saugbrugsforeningen i Halden.

I 1970-årene var fjorden biologisk død. Rensetiltak ble først satt i gang i 1980-årene, og fjorden fikk tilbake livet etter at celluloseproduksjonen ble stanset på Saugbrugs tidlig på 90-tallet.

Svenske politikere har ikke vært villige til å fjerne tersklene under havoverflaten ved Svinesund av frykt for at forurensningen skulle spre seg langs svenskekysten og til skjærgården.

- Forholdene i fjorden nå er gode, og her snakker vi kun om å kutte ned få meter på havbunnen på tersklene ved Svinesund, slik at større skip kan passere, men uten at det blir forurensning av den grunn, sier LO-leder Ole Larsen til NRK.