Tviler på lovligheten i granskningsvedtak

Halden Arbeiderparti mener mandagens vedtak i formannskapet om sette en ekstern gransker på "Montelius-saken" kan være ulovlig.

Per-Kristian Dahl

KAN BLI FREMMET LOVLIGHETSKLAGE. Gruppeleder i Halden Arbeiderparti, Per Kristian Dahl, mener vedtaket i formannskapet sist mandag var ulovlig.

Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

Mandag denne uka besluttet formannskapet i Halden kommune, med åtte mot sju stemmer, å bevilge inntil 500.000 kroner til en ekstern gransking av forhold det har kommet tips om, knyttet til enhetsleder i byggesaksavdelingen i kommunen, Asbjørn Montelius.

Montelius og kona har reist sak mot rådmann Gudrun Haabeth Grindaker, kommuneadvokat Veronica Aam og tidligere konstituert rådmann Eivind Hansen, for å renvaske seg for det man oppfatter som ærekrenkelser og utsagn om korrupsjon.

Også Halden kommune ved ordfører Thor Edquist er saksøkt.

Les også:

Formannskapet i Halden kommune

KNAPT FLERTALL. Åtte mot sju stemmer, da gransking ble vedtatt i Halden kommunes formannskap (bildet) sist mandag.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Tviler på lovligheten

I et brev, datert 15. mai 2013, skriver Halden Arbeiderpartis gruppeleder Per Kristian Dahl, at det i formannskapet sist mandag ble etterlyst mer dokumentasjon og svar på spørsmål knyttet til saken.

- Det anmodes derfor om at ordfører setter saken opp for behandling i førstkommende kommunestyremøte 23. mai, slik at alle folkevalgte kan få innsyn i den prosessen som her forutsettes iverksatt overfor en ansatt i Halden kommune, skriver Dahl til ordføreren.

Arbeiderpartiets gruppeleder forventer et umiddelbart svar fra Thor Edquist, da det etter opposisjonens oppfatning ikke er noen tvil om at vedtaket, som ble fattet i formannskapet mandag, er ulovlig.

- Etter en rask undersøkelse er det gitt tilbakemelding til oss om at, når det gjelder både fra politisk og administrativt nivå så var flere inhabile i denne saken, når den ble behandlet i formannskapet 13. mai d.å., skriver Per Kristian Dahl.

Les også:

Asbjørn Montelius

POLITIKERNE DELT. Opposisjonspolitikerne i Halden mener flere må få innsyn i det som er av fakta knyttet til saken, der Asbjørn Montelius (bildet) har trukket tre kommuneansatte og Halden kommune for retten for å renvaske seg for det han mener er urettmessige beskyldninger om korrupsjon.

Foto: Joakim S. Enger

- En personlig vendetta

NRK har tidligere omtalt Fremskrittspartiets Henrik Røds synspunkter på granskingen, som ble vedtatt mandag i formannskapet i Halden.

- Det pågår en personlig vendetta mot enhetsleder Asbjørn Montelius i Halden kommunes tekniske etat, skriver Fremskrittspartiets Henrik Rød på Halden-ordfører Thor Edquists facebookside "Glad i Halden".

Både Rød og gruppeleder i Frp, Per Egil Evensen, mener saken rundt Montelius er helt ute av proporsjoner.

- Saken skulle ha vært løst internt, sier Evensen til NRK.no.

Les også:

THor Edquist (H)

MÅ KOMME TIL BUNNS. I følge ordfører Thor Edquist (H) er anklagene, som er kommet knyttet til byggesaksavdelingens Asbjørn Montelius av en slik art, at kommunen må få klarhet i hva som har skjedd.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

- Avviser inhabilitet og kommunestyrebehandling

- Det er rådmannen i Halden som har arbeidsgiveransvaret overfor de ansatte i Halden kommune, sier ordfører Thor Edquist (H).

Han sier i sitt svarbrev til Per Kristian Dahl den 16. mai i år, at det er en god stund siden rådmannen i Halden besluttet å iverksette granskning på grunnlag av innkomne varsler.

Saken, som ble behandlet i ekstraordinært kommunestyre 13. mai, var i følge ordføreren en bevilgningssak, og ikke en sak om granskning skal startes eller ei.

- Vi kan ikke se at noen er inhabile til å behandle en bevilgningssak, og saken vil derfor ikke bli satt opp på agendaen til neste ukes kommunestyremøte, sier Thor Edquist.