Tror på politisk løsning for Blåseensembelet

Grunnlaget for Det Norske Blåseensemble er truet, dersom rådmannen i Halden får gjennomslag for sitt forslag om å kutte to av tre kommunale millioner.

Det Norske Blåseensemble

Det Norske Blåseensemble er Norges desidert eldste orkester i kontinuerlig drift, og har en rekke spilleoppdrag i og utenfor Østfold fylkes grenser.

Foto: Det Norske Blåseensemble

Hele grunnlaget er truet for en av Østfolds viktigste kulturinstitusjoner.

Rådmannen i Halden ønsker å kutte kraftig i den kommunale støtten til Det Norske Blåseensemble, fra tre til en million kroner årlig.

Går forslaget gjennom, frykter de ansatte for orkesterets framtid.

Det Norske Blåseensemble

Hvert år reiser ensemblets musikere ut i regionen, og møter barn og unge der de lever, bor og lærer. Ensemblet er svært opptatt av at kvaliteten i arbeidet mot barn og unge skal ivaretas og videreutvikles år for år. Dette er en sentral oppgave for medlemmene av orkesteret.

Foto: unknown

Tradisjonsbærer 

Det Norske Blåseensemble (DNBE) er Norges desidert eldste orkester i kontinuerlig drift, og er en direkte etterkommer av det profesjonelle orkesteret på Fredriksten festning i Halden, først formet i 1734. 

Helt tilbake til 1600-tallet har det vært militærmusikere knyttet til Fredriksten festning i Halden.

I desember 2002, ble Forsvarets Distriktmusikkorps Østlandet nedlagt, og stiftelsen Det Norske Blåseensemble anno 1734 ble opprettet den 1. januar 2003.

- Det ville jo være rart om dette korpset legges ned med et pennestrøk, sier produksjonsleder Martin Gundersen hos Det Norske Blåseensemble til NRK.

Ensembelet har mengder med spillejobber innen Østfold årlig, og spiller blant annet en rekke skolekonserter, samt at ensembelet også har oppdrag utenfor fylket.

- Må kutte årsverk eller trappe ned aktivitet

Halden-rådmannens forslag til kutt i DNBEs kommunale overføringer har skapt harme i Halden.

Johan Spørck Thoresen, som leder Kulturrådet i Halden,  mener rådmannens budsjettforslag for 2008 er direkte skammelig og totalt uakseptabelt.

Thoresen mener Halden ikke kan være bekjent av budsjettforslaget, og sier det vil rasere kulturlivet i Halden.

Også tillitsvalgt for musikerne i DNBE, Andrè Fjørtoft, sier et slikt tilskudd vil være katastrofalt.

- Hvis forslaget går igjennom vil vi måtte kutte antallet årsverk eller kutte antallet produksjoner. Det vil blant annet si at vi ikke kan gjøre spillejobber, slik som denne, sier Fjørtoft da NRK møtte DNBE på en skolekonsert-turnè i Mosse-regionen onsdag.

Kultursal uten leietaker

Det Norske Blåseensemble får tilskudd fra Halden kommune, Østfold fylkeskommune og staten. Med rådmannens forslag vil en femtedel av driftsgrunnlaget forsvinne.

I Halden bygges det for tiden et nytt hotell. I bygningsmassen er det også beregnet en kultur- og konferansesal.

- Det er vi i Blåseensembelet som skal være den største leietakeren av denne salen. Hvis rådmannens forslag går igjennom er det helt uaktuelt for oss å leie der, sier produksjonsleder Martin Gundersen.

- Viktig i kulturlivet

Ordføreren i Halden, Per Kristian Dahl,  skal sammen med de øvrige politikerne nå behandle rådmannens budsjettforslag for neste år.

- Jeg ser på Blåseensembelet som en viktig bidragsyter i et flott kulturliv i Halden. Vi vil helst beholde tilskuddene til kultur og idrett på samme nivå, sier Dahl til NRK.

Halden-ordføreren sier også at det arbeides for å øke tilskuddene til kultursektoren.

Stiftelsen Det Norske Blåseensemble anno 1734 opprettet den 1. Januar 2003.
 
Stiftere er Halden Kommune og Østfold fylkeskommune, og finansieringen deles mellom staten, ved Kultur- og kirkedepartementet (70%), og de regionale eierne (30%).