Tre kommuner med ja til flyktninger

Drammen, Flå og Flesberg er de eneste av kommunene i Buskerud som sier ja til å ta imot og bosette like mange flyktninger som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har bedt om for 2014 og 2015. Flertallet av de øvrige kommunene ønsker å ta imot færre enn de har blitt spurt om. To buskerudkommuner har sagt nei til å ta imot flyktninger i 2014.