Trailerstans ved Nordbytunnelen

Trailer med stans i Nordbytunnelen på E6 i nordgående retning. Traileren står rett utenfor tunnelmunningen, men hengeren står i munningen. Skaper trafikale problemer.