Hopp til innhold

Til felles kamp for Østfold-banen

En stor del av tungtrafikken kan fjernes fra overfylte Østfold-veier hvis jernbanen bygges ut. Det mener både politikere og næringslivet i Østfold.

Tog

Politikerne og næringslivet i Østfold er enige om at det er på tide å gjøre Østfold-banen bedre.

Foto: Knai, Vidar / SCANPIX

Politikere fra hele Østfold og representanter fra LO og NHO var samlet på et jernbanemøte på Jeløya tirsdag.

Mer trøkk for å styrke Østfold-banen

Det var bred enighet om at det må samarbeides for å styrke jernbanen i Østfold.

Fylkesordfører Ole Haabeth mener at den politiske samlingen omkring kravet om sterkere satsting på Østfold-banen gir grunn til optimisme.

- Vi har helt klart et større trøkk i sakene nå ved at Akershus, Oslo og Østfold har gått sammen. Der har vi en veldig målrettet aksjon mot sentrale myndigheter. I tillegg har vi mer folkelige aksjoner, både underskriftsaksjoner og en kommende stor demonstrasjon utenfor Stortinget, sier Haabeth.

Borregaard ønsker bedre jernbaneløsninger

Borregaard er en av bedriftene i Østfold som vil ha mer transport fra vei til bane, men kapasiteten på jernbanen er sprengt.

Bedriften etterlyser handling etter mange år med løfter:

- Vi kunne ha fraktet betydelig mer både av tømmer inn og ferdigvare ut på jernbanen, men det er ikke kapasitet i systemet. Jernbanen er ikke gode nok til å levere fleksible og effektive løsninger, sier kommunikasjonsdirektør Dag Arthur Aasbø i Borregaard.

Skal mer gods over på tog, må det bygges bedre terminaler, og lengre krysningsspor og dobbeltspor må til.

- Det er et paradoks at mens politikerne og myndighetene lenge har ønsket mer bruk av jernbanen, har det vært sultefôring når det gjelder investeringer i jernbanenettet, og det er det som er den store begrensningen. Det må et betydelig løft til på investeringer, sier Aasbø.