Krangler med Telenor om 20 centimeter

I et brev til Samferdselsdepartementet klager Telenor på at flere kommuner gjør det vanskelig å bygge ut mobil- og bredbåndsnett.

Bredbånd

Telenor og flere norske kommuner har ikke blitt enige om hvor langt ned i bakken bredbåndskabler skal legges.

Foto: Scanpix

Telenor vil legge bredbåndskabler rett under bakkenivå, men kommunene krever at kablene plasseres dypere.

Det er det gode grunner til, sier Roy H. Jacobsen, som er kommunalsjef for regulering og tekniske tjenester i Fredrikstad.

– Jo grunnere kablene ligger, jo større fare er det for at de blir skadet. Vi mener at det også for kabelselskapene er viktig at kablene ikke ligger i konflikt med annen infrastruktur, og at de ligger så dypt at de ikke rammes, sier han.

Krangel om 20 centimeter

Fredrikstad har nå gått sammen med 19 andre kommuner, blant annet nabokommune Sarpsborg, om å foreslå at bredbåndskabler skal ligge 60 centimeter under bakken.

Sindre Martinsen-Evje

Ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap) i Sarpsborg kommune.

Foto: Christopher Oulie/NRK

Telenor ønsker maksimum 40 centimeter.

– Vi mener først og fremst at vi har faglig og teknisk god begrunnelse for at man må legge bredbånd eller fiberkabler lengre ned i bakken. Når vi skal tine asfalten, så kan det være fare for at kablene kan bli ødelagt. Her mener vi at vi har en god begrunnelse, og at Telenor sannsynligvis går hardt ut for å få ned kostnadene sine, sier Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap).

Men Telenor mener at kommunenes krav forsinker og fordyrer utbyggingen av bredbåndsnettet.

Fiberutbygging Hjelmeland

Telenor klager på graveinstruksene til flere kommuner. Her fra graving av fibergrøft på Hjelmeland i Rogaland.

Foto: Lyse

Bekymret Telenor

Å legge kablene der kommunene ønsker dem vil gjøre hverdagen for Telenor svært vanskelig, mener informasjonssjef Kristine Mek.

– Vi er svært bekymret for at det skal bli enda vanskeligere enn det allerede er å få bygd ut infrastruktur i norske kommuner. Derfor har vi sendt et brev til samferdselsministeren, på hans anmodning, som beskriver de utfordringene Telenor står overfor.

Brevet, med kritikk av 40 kommuner, ble ifølge Kommunal Rapport sendt til Samferdselsdepartementet like før jul.

Kommunalsjef Helge Skartveit i Horten sier til Kommunal Rapport at kommunen ikke kjenner seg igjen i kritikken. Sammen med de andre kommunene i Vestfold har de laget en felles graveinstruks.

– Vi hadde en lang saksbehandling da vi laget instruksen, og bredbåndsleverandørene fikk uttale seg. Det Telenor gjør nå, er å legge inn et partsinnlegg overfor departementet, de ønsker å grave billigere for å spare penger for seg selv. Men vi er grunneier og i noen tilfeller veimyndighet, vi må utføre vår oppgave.