Hopp til innhold

Stabilt sykefravær

Sykefraværet i Buskerud er stabilt. I 2. kvartal i år var det legemeldte sykefraværet på 5,5 prosent i Buskerud. Dette er på tilsvarende nivå som på samme tid i fjor. Sykefraværet for landet er nå på 5,2 prosent. I Buskerud var 26,6 prosent av de sykmeldte på gradert sykmelding. Andel med gradert sykmelding var noe høyere for kvinner enn for menn.