Sprengningene kan bli stoppet

Kystverkets sprengninger i Oslofjorden kan bli stoppet mandag. Fylkesmannen skal vurdere om arbeidet med å utbedre skipsleden for cruise- og tankbåter må stanses midlertidig.

Sprengning Oslofjorden

SPRENGER GRUNNER: Kystverket sprenger grunner i Oslofjorden for å gjøre sjøveien tryggere for store skip. Men arbeidet kan forgifte livet i fjorden.

Foto: NRK

Are Hedén

KAN STOPPE ARBEIDET: Are Hedén er miljøvernsjef hos Fylkesmannen. Nå vurderer han å stoppe sprengningen.

Foto: Fylkesmannen

– Mandag regner vi med at vi får en miljørisikovurdering av de sprengningsarbeidene som pågår, og da vil vi ta stilling til om vi må stoppe sprengningsarbeidet, sier Are Hedén som er miljøvernsjef hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Nå skal Fylkesmannen gjennomgå rapporten som var klar før sprengningsarbeidet startet i oktober, men som de aldri fikk fordi Kystverket ikke sendte den.

Rapporten avslørte at sprengningsarbeidet kan forgifte livet i fjorden.

– Vi forlanger at Kystverket gjør nye analyser av risikoen for spredning av miljøgifter i forhold til de nye opplysningene.

I tillegg hadde Fylkesmannen en kontroll av anleggsarbeidene i fjorden på fredag. Resultatene fra kontrollen skal også vurderes mandag.

– Alvorlig å stanse

Ekspert på miljørett Nikolai K. Winge ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet i Ås mener sprengningene burde stanses umiddelbart, men det vil ikke Fylkesmannen gjøre.

– Det er en alvorlig sak å stanse arbeidene, og vi avventer til vi har rapporten på bordet før vi avgjør om vi skal stanse arbeidene.

Hedén påpeker at det kan få store konsekvenser å stoppe arbeidene fordi da vil anleggsvirksomheten muligens måtte foregå i gyte- og hekkesesongen.

– Vi vurderer dette hver dag nå. Vi tror ikke dette er akutt.

Han viser til at det ikke er snakk om giftdumping, men oppvirvling av giftstoffer som ligger på havbunnen.

Mener det er kritisk med stans

Frøydis Rørtveit Stensvik

JOBBER DAG OG NATT: Avdelingsleder Frøydis Rørtveit Stensvik i Kystverket sier de jobber dag og natt for å bli ferdig i tide. Hun mener en midlertidig stans vil forsinke prosjektet.

Foto: Kystverket

– En midlertidig stans vil ha økonomiske konsekvenser og det vil være kritisk for fremdriften i prosjektet. Vi har en del grunner igjen, sier avdelingsleder Frøydis Rørtveit Stensvik i Kystverket.

Kystverket sprenger syv dager i uken. De borrer om natten og sprenger om dagen. Dette gjør de for å rekke å være ferdig til gyte- og hekkesesongen i til 15.april og til badesesongen 15.mai.

Ville stanse sprengningene

Miljøpartiet De Grønne i Frogn fremmet denne uken et forslag i formannskapet om at Frogn, Nesodden og Oslo måtte kreve stans i sprengningene. Partiet har ikke følt seg trygge på at det er ufarlig å sprenge grunnene. De ønsket en ny konsekvensanalyse og en ny behandling av saken. Forslaget ble støttet av Venstre, men falt i formannskapet.