Speidergruppe ba om pristilbud – fikk regning på 28.000 kroner fra staten

Speiderne i Fredrikstad så seg nødt til å stenge ziplinen de hadde bygget fordi det ble for dyrt å få den godkjent. Likevel fikk de regning fra Statens jernbanetilsyn.

Lasse Kristiansen i Fredrikstad 4. speiderforening

ZIPLINE: Lasse Kristiansen er ikke et sekund i tvil om at ziplinen de har laget ville blitt godkjent dersom noen fra Jernbanetilsynet kom på inspeksjon. Men prisen for å få den godkjent var så høy at de ikke kan betale for den.

Foto: Per Øyvind Fange / NRK

– Vi ba om et pristilbud, og fikk en regning tilbake. Det er helt bak mål. Hadde jeg visst at det kostet 28.000 kroner bare å spørre om dette, hadde jeg lagt på røret, sier en fortvilet Lasse Kristiansen.

Han er leder for 4. Fredrikstad speidergruppe, som i flere år har hatt en zipline på 180 meter mellom to fjellknauser ved speiderhytta i Torsnes. Her har barn og unge festet selen rundt livet, tjoret seg fast i lina og kastet seg utfor.

Zipline på speiderhytte i Fredrikstad.

I ziplinen er speiderne spent fast i en klatresele og kaster seg utfor fjellknausen.

Foto: Privat

Tidligere i år ba forsikringsselskapet ifølge Kristiansen om at installasjonen de hadde laget på dugnad skulle godkjennes for at forsikringen av barna fortsatt skulle gjelde.

Det var mer omfattende enn de hadde trodd.

Hele årets budsjett

De kontaktet Statens jernbanetilsyn, som godkjenner såkalte fornøyelsesinstallasjoner, for å finne ut hva det koster å få den godkjent. Prisen var omkring 30.000 kroner for selve godkjenningen. I tillegg ville det koste 15.000 kroner i året å fornye godkjenningen.

Det var altså dyrere å få installasjonen godkjent enn å få den bygget.

– Vi måtte bare beklage og si at vi ikke kom til å sende inn noen godkjenning. Det er rett og slett for mye penger for oss, sier Kristiansen.

Slipper å betale

Avdelingsdirektør Kristoffer Eikeland i Statens jernbanetilsyn.

Avdelingsdirektør Kristoffer Eikeland i Statens jernbanetilsyn sier de i realiteten aldri hadde noen saksbehandling, og derfor setter gebyret til 0.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Hos Jernbanetilsynet hadde imidlertid taksameteret begynt å løpe. De mente speiderne hadde søkt, og i et brev forklarte Jernbanetilsynet at de derfor måtte betale gebyret.

Speiderne sendte klage i oktober, men tre uker senere hadde de ikke fått noe svar. Da NRK spurte Jernbanetilsynet hva som hadde skjedd, viste de til en ny vurdering.

– Vi ser i etterkant at foreningen ikke ønsket å gå videre da de ble klar over hva dette kom til å koste. Det har også vært utslagsgivende at de ikke hadde lagt ved noe av den nødvendige dokumentasjonen. Vi har kommet til at det i realiteten ikke var noen behandling fra oss, sier avdelingsdirektør Kristoffer Eikeland.

På spørsmål om hvorfor dette skjer først etter at NRK tok kontakt, svarer han slik:

– Saken var ferdig behandlet hos oss forrige uke, og gikk ut fra oss på mandag etter en formell sjekk fra meg, sier Kristiansen.

Gir ikke opp

Speiderne slipper altså å betale regningen, men ziplinen kommer de ikke til å bruke. Jernbanetilsynet vil heller ikke straffe speiderne for tidligere bruk.

Men foreningen har ikke gitt opp drømmen om å få ziplinen godkjent.

– Vi har noe steder der det går an å søke om penger. Eller kanskje det finnes en rik onkel et eller annet sted? sier Kristiansen.