Hopp til innhold

Slipper å bygge p-plasser

Byrådet vil ikke lenger stille krav til at det lages parkeringsplasser ved nybygging i Oslo. Boligprosjekter unntatt småhus må imidlertid ha minst to handikapplasser.

Det går fram av forslaget til ny parkeringsnorm for ulike typer utbygging.

– I Oslo skal vi redusere biltrafikken med 33 prosent. Andelen som eier bil går nedover. Derfor vil vi ikke lenger tvinge folk til å bygge parkeringsplasser, sier byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG).

Velger en utbygger å lage parkeringsplasser, vil byrådet ha en øvre grense for hvor mange. I dag er det en minimumsgrense som gjelder. Minst halvparten må ha lademuligheter.

For sykkelparkering skjerper byrådet kravene både til antall og kvalitet. Minst halvparten må være under tak, og det må være belysning ute.

– Vi ønsker at flere skal sykle, og da er det viktig at man har gode, sikre steder å parkere, sier Marcussen. Forslaget skal vedtas i Oslo bystyre.

Boligbygging Grefsen stasjon
Foto: Terje Pedersen / NTB