Hopp til innhold

Skrekk-funn på Svinesund: MEGET trafikkfarlig, sier Vegvesenet

Hengeren ble begjært avskiltet i 2010. Fredag fant Vegvesenet den på vei ut av landet, fullstappet med avfall.

Avskiltet vogntog Statens vegvesen

Sviktende bremser, vanskelig å svinge på grunn av feilkonstruert eget tilhengerfeste, usikret last. – Jeg har aldri sett noe så gæli, sier Jon-Reidar Westby i Statens vegvesen.

Foto: Statens Vegvesen

Knapt noe var i henhold til reglene, viste vegvesenets kontroll av vogntoget på fredag.

Vegvesenet la bildet av kjøretøyet ut på Twitter, og saken ble først omtalt av fagbladet Anlegg og Transport.

– Han ville aldri klart å bråstoppe, sier Jon-Reidar Westby i Statens vegvesen, som kontrollerte kjøretøyet.

– Lasten kunne ha forskjøvet seg ved vanlig kjøring på vei. Han kunne ikke foreta skarpe svinger, fordi den konstruksjonen med tilhengerkoblingen satt for nærme tilhengeren. Ved for skarpe svinger ville tilhengeren ha buttet inn i trekkvogna. Lastesikringen var under enhver kritikk.

Skulle vært avskiltet for lenge siden

Føreren var tyrkisk, snakket godt tysk, og har slik Vegvesenet ser det vært på flere turer inn og ut av Norge. Han aksepterte boten uten dramatikk etter først å ha vært sterkt uenig med kontrollørene i at dette var en trafikkfarlig transport.

Nært avskiltet trekkvogn Svinesund

Lasten er fraktet videre med annen transport, tilhengeren slipper du å se på norske veier igjen.

Foto: Statens vegvesen

Han er bøtelagt med 20.000 og er fratatt førerretten i Norge i fem år. Kjøretøyet er avskiltet, lasten fraktet videre med sikker transport.

Tilhengeren var også begjært avskiltet i 2010 for gjentatte manglende årlige kontroller. Trekkvogna er en lastebil som var bygd om til å trekke slike hengere. Tilhengerfestet var bygd om, feilkonstruert og ikke lovlig festet.

– Meget trafikkfarlig, konkluderer Westby.

Kontrollørene sto klare, etter at de fikk tips fra det svenske tollvesenet.

Snikeksport av søppel

Lasten inneholdt to lastebiler, to store kompressorer til anleggsboring, mange sykler og annet som Westby knaller skrot. Føreren hadde mange kvitteringer, men de var like mistenkelige som resten, mener Westby.

– En kompressor med en kvittering på 18.000 kroner er ikke realistisk i det hele tatt. Dette gjøres fordi det er miljøkrav knyttet til eksport av søppel. Det er det ikke for salgsvarer.

Westby tror lasten enten er solgt eller gitt fra forskjellige firmaer og bedrifter. Kassert utstyr lastes opp i Oslo og fraktes videre med båt fra Göteborg. Westby sier de har sett slike kjøretøy før, men aldri i så dårlig stand som på fredag.