Skifter ut gamle rør etter flere vannlekkasjer

Den anslåtte gjennomsnittsalderen for ledningsnettet i Halden er 40 år. Etter gjentatte vannlekkasjer bruker kommunen 700 millioner kroner på utskifting av gamle vann- og avløpsrør.

Vannlekkasje ved Busterudkleiva

Det jobbes nå med å ordne vannlekkasjen ved Busterudkleiva.

Foto: Julie Nilsen / NRK

Ved Busterudkleiva i Halden jobber kommunen nå med å rette opp feil på vannrøret. Fem husstander er uten vann. Vannet som fosset opp mandag førte også til glatte veier og bilister ble oppfordret til å kjøre forsiktig forbi området.

– Veien forbi der er nå stengt, og det vil den være til i morgen, opplyser Martin Vik som er leder for kommunikasjon og service i Halden kommune.

Flest hendelser i Halden

Vannlekkasje Busterudkleiva

Vannlekkasjen i Busterudkleiva førte til glatte veier i området.

Foto: Per Øyvind Fange / NRK

Tall fra Kostra viser at Halden har den klart høyeste andelen av ikke-planlagte avbrudd blant byene i Østfold.

I 2011 lekket 900.000 liter vann ut i gatene i Halden etter en lekkasje i Busterudkleiva og veien ble stengt i lang tid. I 2013 ble 40–50 boenheter berørt etter en vannlekkasje i Oskleiva.

Vik sier at vannlekkasjen som skjedde mandag, ikke er uvanlig.

Vannlekkasje Halden. Veien stengt.

I 2010 fosset det ut 500 liter vann i sekundet i Halden. Gamle rør blir byttet ut underveis.

Foto: Kjell-Olav Nordberg

– Hendelsen er en typisk vannlekkasjesak som skjer fra tid til annen. Vi,som de aller fleste kommuner i Norge, har varierende alder på ledningsnettet vårt. Kombinasjonen gamle rør, høyt trykk og vibrasjon fra trafikk fører til at vi av og til får slike rørbrudd, sier han.

Har planer om å skifte ut gamle rør

Vik opplyser at de nå holder på å bytte ut de gamle rørene.

– Vi har en plan for å skifte ut gamle vann- og avløpsrør etter hvert. Frem til nå er det brukt 500 millioner kroner på dette arbeidet og i budsjettet for neste år er det foreslått å bruke 200 millioner kroner, opplyser han.