Hopp til innhold

Skal bevare unik laksestamme

Et norsk-svensk samarbeidsprosjekt skal gjøre Enningdalselva til en bedre lakseelv.

13 millioner kroner skal brukes for å ta vare på den unike laksestammen i elva som er ubesmittet av oppdrettslaks. Et av hjelpemidlene i arbeidet er en lakseteller som er installert midt i Mjølnerødfossen i Enningdalselva sør i Halden

Den registrerer all laks som går opp fossen og videre oppstrøms i Enningdalsvassdraget og inn i Sverige.

Laksetelleren er installert som del av et samarbeidsprosjekt mellom länsstyrelsen i Västra Götaland og Norsk Institutt for Naturforskning for å legge de øvre deler av vassdraget bedre til rette for laksen.

I år har 240 laks passert laksetelleren.

SE VIDEO:

Video Laks i Enningdalselva

Fjernet stein for mange år siden

– Vi tipper at flertallet av laksen befinner seg i Berbyområdet. En mindre del vandrer opp til det svenske vannsystemet, sier Daniel Johansson som er limnolog i länsstyrelsen i Västra Götaland.

Laksen har nemlig færre gyteplasser oppstrøms i elva. Den trives best når det er mye sten i elveløpet, som i Kynneälven, mens vassdraget i Enningdalen faktisk har blitt ryddet for sten for mange år siden.

– Man har jo drevet med mye tømmerfløting her, og for å drive det effektivt så tok man bort steinene i elva.

LES OGSÅ:

Håper å se effekten av arbeidet

Nå skal 13 millioner kroner – hvorav halvparten er EU-penger – brukes på å restaurere elva til sin opprinnelige stand. Et av tiltakene er å plassere ut stener i elveløpet. Håpet er at det vil gi mer laks i elva.

– Både laks og ørret er takknemlige arter å jobbe med. Så fort steiner er på plass, så er det snart fisk på plass som gyter.

Og det er dette laksetelleren skal gi informasjon om.

– Nytten vi har med fisketelleren er å se om det utgjør noen forskjell med de tiltakene vi gjennomfører, sier han.