Sier ja til muslimsk skole i Oslo

Oslo kan få en muslimsk barne- og ungdomsskole. Skolen med inntil 200 elever kan bli startet opp allerede til høsten.

Oslo kan få en muslimsk barne- og ungdomsskole til høsten, etter at utdanningsdirektoratet nylig godkjente en slik søknad. Oslo kommune er kritisk til planene.

ADVARER: Urtehagen skole ble lagt ned i 2004 etter uro og kritikk fra Fylkesmannen. Oslo kommune er kritisk til opprettelse av ny skole. Se video.

Utdanningsdirektoratet har godkjent søknaden fra foreningen «Mødre for muslimsk grunnskole», om å starte opp skole, skriver Aftenposten. De har kjempet i årevis, og har fått avslag flere ganger.

I søknaden står det at undervisningen «skal gi oppdragelse i islamsk livssyn, og stimulere til allsidig dannelse, på et islamsk grunnlag, med henblikk på en god integrering i det norske storsamfunnet».

En egen læreplan for islam-, religions- og livssynskunnskap skal erstatte læreplanen i religion, livssyn og etikk. Det står ikke i søknaden hvor i byen skolen skal ligge.

Byrådet kritisk

Anniken Hauglie

Skolebyråd i Oslo, Anniken Hauglie (H), er ikke positiv til oppstart av en muslimsk skole.

Foto: Oslo Høyre
Camilla Wilhelmsen

Camilla Wilhelmsen, leder av Oslo Frp, mener at barna trenger å være i miljø med andre norske barn.

Foto: Fremskrittspartiet

Oslo kommune fraråder oppstart av skole på grunn av erfaringer fra en liknende skole, Urtehagen grunnskole, som ble lagt ned i 2004 etter mye uro og kritikk fra Fylkesmannen.

Urtehagen er den eneste muslimske grunnskolen som har vært i drift i Norge.

Ifølge Aftenposten er det personer fra samme miljø som lenge har jobbet med å starte den nye skolen. Til tross for at det er gjort endringer i skolens styre siden sist føler byrådet seg ikke trygge på at historien ikke vil gjenta seg.

– Så langt vi kan se oppfatter vi at dette er samme søknad som sist, men med endringer i styret. Vi er usikre på om det er godt nok, sier skolebyråd Anniken Hauglie (H), som understreker at byrådet i utgangspunktet er positive til privatskoler, også religiøse.

LES OGSÅ: 100 elever holdes tilbake fra muslimsk skole

– Bør følge nøye med skolen

Utdanningsdirektoratet opplyser at skolen nå har fått grønt lys på grunn av utskiftninger i styret. De sier at de ikke vil holde et ekstra øye med skolen, slik byråden ønsker, noe byråden synes lite om.

– Jeg mener det ville vært klokt med spesielle tiltak dersom denne skolen etableres siden vi har hatt dårlige erfaringer før, sier Hauglie til NRK.

Hun forteller om hvordan kommunen måtte finne skoleplass til 90 elever da skolen ble lagt ned midt i skoleåret i 2004.

Argumentene til kommunen har ikke vært gode nok i denne saken, sier Einar Plahter, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

– De har kommet med en generell bekymringsmelding og ikke noe konkret som vi kunne legge vekt på. Lovens formål er at det skal kunne opprettes alternative skoler. Det skal ganske alvorlige forhold til før vi kan avslå en søknad, sier Plahter til NRK.

– Jeg går ut ifra at direktoratet har gjort de nødvendige undersøkelsene og forsikret seg om at dette vil bli en god skole, sier byråd Hauglie.

Artikkelen fortsetter under videoen

Denne tv-saken ble sendt på Dagsrevyen 15.08.2001 da landets første muslimske skole, Urtehagen, åpnet i Oslo.

Se nyhetssak fra Dagsrevyen fra åpningen av Urtehagen skole 15.08.2001.

– Redd barna ikke blir integrert

Nylig godkjente direktoratet oppstart av en kristen privatskole i Groruddalen. Det er Oslo Frp positiv til. Når det er snakk om en muslimsk skole, er tonen en annen.

– Hvis de skal ha en egen skole er jeg redd barna ikke blir integrert i det norske samfunnet, sier Camilla Wilhelmsen, leder av Oslo Frp til Aftenposten.

Arbeiderpartiets Andreas Halse mener Fremskrittspartiet er inkonsekvente, men er selv også negativ til opprettelse av en ny muslimsk skole i Oslo.

– Jeg er ikke fan av flere religiøse privatskoler i Oslo, men mener at de skal få lov til å etablere den. Jeg tror det hadde vært det beste for byen og elevene hvis de ikke gjorde det, sier Halse.

NRK har prøvd å komme i kontakt med foreningen som står bak skole-søknaden, men uten hell.

LES OGSÅ: