Sender MF Stavanger tilbake

Den innleide fergen trafikkerer Moss-Horten ut måneden.

MF Stavanger
Foto: NRK

MF Stavanger har vært innleid i sambandet siden Oslofjordtunnelen ble stengt for tunge kjøretøy i juni 2011, og det var meningen at dette leieforholdet skulle avsluttes når Oslofjordtunnelen åpnet.

– Etter en avtale mellom Statens vegvesen og Bastø Fosen ble imidlertid leieavtalen forlenget med tre måneder til 30. september mens man fikk avklart trafikkutviklingen, skriver administrerende direktør Audun T. Sæthre i en pressemelding.

Oslofjordtunnelen ble igjen åpnet for tunge kjøretøy 1. juli i år.

Trafikkeres med fire ferger en periode

Nå er det imidlertid avklart at 30. september er definitivt siste dag for MF Stavanger, da Norled AS som eier fergen har besluttet å sette den i rute i sambandet Stavanger-Tau fra 1. oktober.

Bastø Fosen har imidlertid i samråd med Statens vegvesen besluttet å kjøpe og sette inn MF Tranøy som femte ferge på permanent basis i sambandet Moss–Horten.

– Dette vil bli gjennomført i løpet av oktober måned. Sambandet vil dermed bli trafikkert med fire ferger i en kort overgangsperiode frem til MF Tranøy blir satt i drift.

MF Tranøy får navnet Bastø V.