Seks års fengsel for drapsbestilling

En afghansk familiefar fra Fredrikstad er i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i seks år for å ha bestilt drap på datterens kjæreste. Han ble frifunnet i Oslo tingrett i mars i fjor.

Borgarting Lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett har fastsatt straffen til fengsel i seks år for mannen som er funnet skyldig i å ha bestilt drap på kjæresten til datteren.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

For to uker siden var det klart at lagmannsretten fant mannen skyldig i å ha gjort avtale om at en mann skulle drepe datterens kjæreste for 250.000 kroner.

Nå foreligger dommen fra lagmannsretten. Retten fant en rekke skjerpende omstendigheter. Lagmannsretten bemerker at mannen flere ganger etterlyste gjennomføringen av drapet, etter at avtalen var inngått. Det er også lagt vekt på at han skal ha gitt uttrykk overfor sin datter og kjæresten at han aksepterte forholdet, slik at begge hadde tillit til ham.

45-åringen fra Fredrikstad er også dømt for gjentatt voldsbruk mot datteren sin.

Frikjent i tingretten

I mars i fjor ble mannen frikjent i Oslo tingrett for å ha betalt 250.000 kroner til en mann for å drepe datterens kjæreste, men påtalemyndigheten anket saken. Selv om tingretten frikjente 45-åringen for drapsforbund, ble han likevel dømt til to års betinget fengsel for vold mot datteren.

Ifølge tiltalen ble datterens kjæreste (20) slått ned ved Røa T-banestasjon i Oslo søndag kveld 9. februar 2014 da han var på vei hjem etter å ha besøkt kjæresten i Fredrikstad. Han ble dratt inn i en bil og kjørt til en adresse ved Økern i Oslo, hvor han ble bundet fast, sparket, og banket med ledninger. Han skal ha mistet bevisstheten flere ganger, og endte opp med hevelser, kutt og blåmerker i ansiktet.

Den unge mannen ble sluppet fri etter omtrent et døgn.

Sammenlignet med drapsforsøk

Dommen fra Borgarting lagmannsrett er noe strengere enn den påstanden statsadvokat Trude Antonsen la ned. Hun ba om fengsel i fem år og åtte måneder for 45-åringen.

– Jeg er godt fornøyd med dommen. Jeg konstaterer at det er en grundig dom, at lagmannsretten har fulgt våre synspunkter og at de har gått noe høyere enn påtalemyndighetens påstand i sin utmåling, sier Antonsen i en kommentar.

– Du sammenlignet dette med forsøk på drap?

– Det er jo ikke veldig mye rettspraksis når det gjelder disse forbund om drap-sakene. Vårt syn på saken var at det kunne sammenlignes med praksis når det gjelder drapsforsøkssaker. Det har retten fulgt oss på, og det er vi fornøyd med, sier statsadvokaten.