Sauebønder frykter ulven

Sauebøndene kvier seg for å slippe lam ut på beite der det er sett ulv.

Sauer klare for beite

Sau og lam skal slippes ut på beite om få dager.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Sauebonde

Knut Birkeland er leder i Finnemarka beitelag.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Sauebønder frykter at ulv skal gå til angrep når hundrevis av sauer og lam slippes ut på beite om få dager.

– Det har vært spor etter ulven siden oktober i fjor, sier Knut Birkeland, som er leder i Finnemarka beitelag.

Les: – Trolig ulvespor

Til sammen 33 bønder fra Lier, Eiker, Drammen og Modum slipper dyrene sine ut i Finnemarka om sommeren.

Kritiserer Statens naturoppsyn

Lars Bendik Austmo, Direktoratet for Naturforvaltning

Lars Bendik Austmo er leder for rovviltseksjonen i Statens Naturoppsyn.

Foto: Lise Sørensen / NRK

Det er første gangen sauebøndene ved Finnemarka er bekymret for at ulv skal ta lammene deres.

– Det er ikke noe god følelse, sier Birkeland.

Han mener Statens naturoppsyn ikke har gjort nok for å spore ulven som er sett i området flere ganger de siste månedene.

Leder Lars Bendik Austmo for rovviltseksjonen i Statens naturoppsyn mener de har gjort det de kan for å finne ulven.

– Vi vet at et beitelag som har ulv i sitt beiteområde er redde, og at dette skaper et engasjement for at det skal skje noe for å få fjerna ulven, sier Austmo.

– Trolig streifulv

Statens Naturoppsyn mener det er en streifulv som har vært i Finnemarka, men sauebøndene tror det er en ulv som har slått seg ned i beiteområdet.

– Jeg stiller meg undrende til at det er en streifulv når vi har dokumentasjon på at den har vært her så lenge. Det har vært spor siden i oktober i fjor, og det er funnet fem elgkadavre. Jeg mener det er en ulv som har bestemt seg for å bli, sier Birkeland.

Til sammen 7000 lam og sauer – og 600 storfe skal slippes ut på beite i Finnemarka om få dager.

Les: Her løper ulven på E18