Sau på beite i ulverevir skaper het debatt

Sau på beite i Trømborgfjella i Eidsberg har fått «Aksjonen Rovviltets Røst» til å sende bekymringsmelding til Mattilsynet. De mener de beitende dyra risikerer å bli offer for ulvene som streifer i området.

Sven Arne Lislegaard

Sauebonde Sven Arne Lislegaard.

Foto: Heidi Gomnæs

– Jeg synes de har det veldig fint, jeg, sier sauebonde Sven Arne Lislegaard. Han er svært fornøyd med at sauene hans beiter i Trømborgfjella: – Det her er jo som å komme i himmelen for dem, grønt gress, og de kan plukke akkurat de vekstene de vil ha. Her plukker de bare kremen hele tiden, og har det helt topp.

Men denne løsningen er det ikke alle som er like begeistret for. Trømborgfjella ligger i ulvesonen, og sauebøndene må tåle kritikk fra rovviltforkjemperne.

Opphetet debatt

På sine internettsider konstaterer «Aksjonen Roviltets Røst» at sauebønder i Østfold har sluppet dyrene på utmarksbeite, til tross for at området ligger i et etablert ulverevir. Dette skal, i følge nettsidene, ha skjedd kort tid etter at søknaden om rovdyrsikre gjerder var avslått.

Debatten på nettsidene er svært opphetet, med ganske kraftige anklager mot saueeierne.

– Jeg tviler ikke på at at de har det bra der, men kommer det en ulv, så er det på natta eller tidlig, tidlig på morgenen. Det kan være over på noen minutter, og da ligger sauene der. Og da er det litt seint, synes vi, sier Anne Margrethe Vadder i «Aksjonen Rovviltets Røst» til NRK Østfold.

Bekymringsmelding

Anne Margrethe Vadder

Anne Mergrethe Vadder i «Aksjonen Rovviltets Røst».

Foto: Heidi Gomnæs

Hun har sendt inn en bekymringsmelding til Mattilsynet, men både Fylkesmannen og Mattilsynet sier at det er greit at sauene beiter i Trømborgfjella.

Vadder mener det må bli lettere å få penger til rovdyrsikre gjerder:

– Det er et dilemma her i Østfold at det blir bevilget så alt for lite penger til gjerder. I år var det søknader om 3,75 millioner kroner, og det var 1,1 millioner til fordeling. Så vi håper de setter av mer penger neste år.

Inntil videre vil det fortsatt være sauer å se på beite i Trømborgfjella.

– Får vi beskjed fra Fylkesmannen om at det er ulv her, er vi på pletten med en gang og tar sauene hjem. Vi lar ikke sauen gå i ulvegapet. Sånn som det er i år, har vi små flokker som vi har god kontroll på da, forsikrer Sven Arne Lislegaard.

Sauene som beiter midt i ulvesonen i Trømborgfjella har skapt harde fronter mellom rovviltforkjempere og sauebønder. Bøndene valgte nylig å la sauene beite i fjella, etter å ha fått avslag på søknad om penger til rovviltgjerder. Så lenge det ikke er ulv i området - så er det trygt mener sauebøndene

Reporter: Heidi Gomnæs.