Saksøkes for ærekrenkelser

Enhetsleder i Halden kommune saksøker nåværende og tidligere rådmann, ordfører og kommuneadvokat.

Thor Edquist

SAKSØKT AV ENHETSLEDER. Bråket rundt teknisk etat i Halden fortsetter. Nå er Halden kommune ved ordfører Thor Edquist (H) saksøkt.

Foto: Rainer Prang / NRK

Enhetsleder i teknisk etat i Halden kommune, Asbjørn Montelius, saksøker rådmann Gudrun Haabeth Grindaker, eksrådmann Eivind Hansen, kommuneadvokat Veronica Aam og Halden kommune ved ordfører Thor Edquist, skriver Halden Arbeiderblad.

Da NRK kontaktet Montelius onsdag denne uka, ville han ikke kommentere saken.

I Halden Arbeiderblad torsdag sier hans advokat, Helge Skaaraas, at bakgrunnen for søksmålet er dypt ærekrenkende uttalelser Montelius mener skal ha rammet ham.

- Bakgrunnen er beskyldninger Grindaker, Hansen og Aam har kommet med mot Montelius. Vi mener at disse er dypt ærekrenkende, de er grove og de er usanne, sier Skaaraas til Halden Arbeiderblad.

Les også:

Vil renvaske seg

Halden kommune varslet i februar Asbjørn Montelius om at de vurderte å gi ham avskjed, og det ble holdt et drøftingsmøte.

Deretter trakk kommunen sin oppsigelsessak, med de påstandene som var kommet mot Montelius underveis ble ikke trukket.

NITO har engasjert seg på Asbjørn Montelius sin side, der han er medlem, og kravet er at også påstandene mot ham trekkes tilbake.

I følge Halden Arbeiderblad oppfattes påstander, som er kommet mot ham, som så alvorlige at han nå ber tingretten om å renvaske seg.

Kastet ut sjefene

Det har gjennom flere år vært en rekke støysaker i Halden kommunes tekniske etat, og sjefene i etaten er i tur og orden i løpet av det siste året fjernet eller de har selv bedt om å få andre oppgaver.

I august 2012 ble det kjent at daværende kommunalsjef i teknisk og kultur, Åsmund Bråtekas, ville bli byttet ut etter hans eget ønske.

Han ga overfor Halden Arbeiderblad uttrykk for at det var for få saksbehandlere på flere av de områdene han hadde ansvaret for, noe som førte til forsinkelser. Han var også misfornøyd med budsjettet for 2012, der han mente budsjettrammene var altfor små til å lykkes.

Tidligere i vinter var det klart at Lars Thorvald Larsen, som ble konstituert etter Bråtekas, skulle forlate stillingen.

I mars i år ble sluttavtalen mellom Larsen og kommunen underskrevet.

Han fratrer formelt stillingen den 1. september i år, og går over i AFP. I hans avtale ligger at han har permisjon med full lønn fram til 20. juli, og han avvikler så ferie, før han går av.

Av totalbeløpet i sluttavtalen på 1,2 millioner kroner er 730.000 kroner kompensasjon, mens 120.000 kroner er gitt til Larsen i oppreisning for ubehageligheter han ble utsatt for i forbindelse med avgangen.

- Ingen kommentar

Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker ønsker overfor NRK ikke å kommentere søksmålet.

Kommuneadvokat Veronica Aam sier til Halden Arbeiderblad at hun ikke ønsker å kommentere saken.

Halden-ordfører Thor Edquist sier til NRK, at han ikke vil kommentere saken, mens tidligere konstituert rådmann Eivind Hansen sier til NRK at han på nåværende tidspunkt avstår fra å kommentere søksmålet fra Montelius.