Rører ikke eiendomsskatten

Ap vil øke den, Frp vil kutte den, rådmann Bente Hedum foreslo å fryse den på dagens nivå.

Bente Hedum, Moss kommune
Foto: Odd Skjerdal

Da rådmann Bente Hedum la frem sitt budsjettforslag i går pekte hun på at kommunens inntektssvik er en utfordring som må løses med forsiktig drift de neste årene.

Shakeel Rehman

Siden det blir vanskelig å få flertall for å bruke eiendomsskatten som et verktøy for å bedre kommunens økonomi, håper Shakeel Rehman (A) på hjelp fra rikspolitikerne.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

Leder i Moss Ap, Shakeel Rehman mener økt eiendomsskatt vil gi sårt tiltrengte penger i kommunekassa, og er skuffet over at dette ikke er blant de virkemidlene rådmannen ønsker å utnytte.

– Vi må se på alternative måter å øke inntektene på, og da er trist at eiendomsskatten ikke blir vurdert som ett av flere tiltak som kan sikre oss en bedre økonomi, sier Rehman.

Skuffet og overrasket Frp

Årsaken til at eiendomsskatten foreslås frosset er politiske føringer fra bystyreflertallet i Moss. Varaordfører Anne Bramo fra Frp er ut ifra det overrasket og skuffet over at ikke rådmannen foreslå et kutt i satsene.

Anne Bramo

Varaordfører Anne Bramo (Frp) er overrasket over at ikke rådmannen følger opp deres signaler om et ønsket kutt i eiendomsskatten.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

– Vi har lagt inn en føring i handlingsplanen i juni om at eiendomsskatten skal reduseres. Jeg må nok si at jeg er overrasket over at rådmannen ikke har tatt det signalet til følge, sier Bramo.

– For Frp er det selvfølgelig kjempeviktig å redusere eiendomsskatten.

– Men er det ikke også viktig å holde kommunens inntekter oppe?

– Det er veldig viktig å holde inntektene oppe, men det er ikke nødvendigvis en sammenheng mellom alle inntekter og tjenestenivåets standard. Her går det fint an å balansere.

Håper på økte overføringer

Shakeel Rehman i Moss Ap innser at det kan bli vanskelig å få flertall for økt eiendomsskatt. Derfor håper han moderpartiet får gjennomslag for styrking av kommuneøkonomien i statsbudsjettet.

– Der sier vi at Arbeiderpartiet først og fremst skal kompensere den skattesvikten som ligger på to milliarder kroner. Samtidig sier vi at vi skal gi 2.6 milliarder mer til Kommune-Norge.

– Når vi bryter disse tallene ned på kommunenivå, ser vi at Moss kommune hadde fått over 20 millioner kroner som vi kunne ha disponert til bedre og gode kommunale tjenester.