Rekordbeslag av marihuana

Tollvesenet har aldri beslaglagt så mye hasj og marihuana de siste 20 årene som de har gjort første halvår i år. Det nest største beslaget tatt i Norge, ble gjort på Svinesund.

Største hasjbeslag på 29 år

Tollvesenet beslagla 24. mars i år 639 kg cannabis fra en trailer på Svinesund.

Foto: Tolletaten

Det sier tolldirektør Bjørn Røse.

– Beslagene vi har gjort er etter norsk målestokk voldsomt store. 1600 kilo cannabis beslaglagt i løpet av et halvt år, det er tilnærmet ny rekord. I mars måned i år gjorde vi fire eller fem store cannabisbeslag, fra 150 til 650 kilo. Det er et veldig stort beslag, sier han.

Tror bruken øker

Røse tror cannabisbruk øker.

Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse

Tolldirektør Bjørn Røse, er ikke fornøyd med utviklingen av beslag.

Foto: Tor René Stryger / NRK

– Cannabisbeslag er økende. Forbruksmønsteret i Norge, særlig blant ungdommen, har vært under rimelig kontroll de siste ti årene. Forbruket har vært stabilt, og kanskje litt synkende. Nå aner vi en tendens til økt forbruk av cannabis blant ungdom. Det er en skummel utvikling, som vi må gjøre alt vi kan for å kvele ved fødselen, sier han.

Han innrømmer at statistikken ikke nødvendigvis viser økt forbruk.

– Det vil alltid være variasjoner, og man kan ikke si skråsikkert at forbruket er på vei opp eller ned bare ved å se på tallene for et halvt år. Men når det gjelder cannabis, altså hasj og marihuana, er vi redde for at bruken dessverre er på vei oppover i Norge når vi ser de store beslagene vi har hatt, sier han.

Tollsjefen sier at de store beslagene gjerne blir funnet i biler.

– Det skjer endringer hele tiden. Men mange av de store beslagene vi har tatt i år, er basert på beslag tatt i kjøretøy som trailere, bobiler, varebiler og campingvogner, forklarer han.

Wenche Fredriksen, tollsjef Svinesund

seksjonssjef ved Tollvesenet på Svinesund, Wenche Fredriksen, sier at Norges ant største beslag ble gjort på Svinesund.

Foto: Nicolai Delebekk / NRK

Ikke nok med at beslagene av cannabis blir større, utviklingen er også at hasjen blir sterkere. Det viser målinger gjort i tollaboratorium.

– Hvis vi går 20-30 år tilbake i tid, så hadde både hasjen og marihuanaen en styrkegrad målt ved THC på mellom to og fem prosent. I dag THC-prosenten oppe i 10 eller 15. Så cannabisen er blitt mye sterkere, mer vanedannende og farligere, sier han.

Skjuler smuglervarer i bensintanker

Ved tollstasjonen på Svinesund har de beslaglagt 925 kilo hasj og 19 kilo marihuana så langt i år. Det opplyser seksjonssjef ved Tollvesenet på Svinesund, Wenche Fredriksen. 24. mars i år beslagla de 639 kilo cannabis fra en trailer på Svinesund - det ant største beslaget som er gjort i Norge.

Også hun sier beslagene svinger etter markedet.

– Om vi tar hasj, amfetamin, kokain eller heroin kommer an på etterspørselen fra markedet, sier hun.

Smuglerne prøver alt de kan for å skjule hva de har med seg.

– Det finnes nesten ikke begrensninger. De skjuler smuglervarene i bensintanker, i kanaler, i støtfangere, de har hemmelige rom i bilen som de har lagt mye arbeid i med å få gjemt godt, forklarer hun.

Flere beslag av alkohol

På Svinesund ser de også en økende trend når det kommer til alkohol.

– Det er utrolig mye smugling av alkohol. Den trenden har vært økende i flere år, og det er noe som bare fortsetter. Her er det snakk om varer som er lette å omsette med stor fortjeneste, sier hun.

– Vi har stoppet fullastede personbiler, stasjonsvogner og varebiler. Vi har også hatt trailere som har vært helt fulle av alkohol i år. Det største beslaget vi har hatt har vært med 90.000 liter øl, opplyser hun.