Hopp til innhold

Presset på Lan Marie Berg øker

Mandag kveld har både Høyre, Venstre og Senterpartiet i Oslo gått inn for mistillit mot Lan Marie Berg. Blir det mistillit kan hele byrådet ende med å måtte gå av.

Lan Marie Berg i Debatten 14.01.2021.

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg.

Foto: NRK

Mandag kveld sitter bystyrepartiene i Oslo i gruppemøter. Alle partiene skal behandle mistillitssaken mot Lan Marie Berg, som skal stemmes over på bystyremøtet onsdag.

Høyre, Venstre og Senterpartiet har bestemt seg. De går inn for mistillit.

– Etter å ha gått gjennom all informasjon er vi av den klare oppfatning at de parlamentariske spillereglene er brutt. Og konsekvensen av det er at byråden må fratre sin stilling, sier Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke.

Anne Haabeth Rygg fra Høyre.

Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg.

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

– I denne saken har byråden hatt mange muligheter til å varsle bystyret, og ikke gjort det. Derfor er tilliten borte, sier Høyres Anne Haabeth Rygg.

Ingen avklaring fra Rødt

KrF har mandag kveld landet på at de mener det er saklig grunn for mistillit mot Berg, men avventer likevel fram mot møtet onsdag før de bestemmer seg helt. Alt tyder likevel på at de vil stemme for - med mindre noe helt nytt dukker opp før onsdag.

I 21-tiden mandag skriver Rødts gruppeleder Eivor Evenrud på Facebook en melding som tyder på at partiet ikke bestemmer seg i kveld:

«Eit stalltips til alle som kontaktar meg no; kos dykk med fotball, ei bok eller noko anna triveleg Eg forstår at de vil ha svar, men de får ikkje noko svar av meg i kveld,» står det. På NRKs gjentatte henvendelser svarer hun på sms:

«Jeg kommenterer ikke i media i kveld.»

Fem milliarder i sprekk

Bakgrunnen for mistilliten og kravet om at Berg nå må gå er sprekken på fem milliarder kroner for ny vannforsyning, og at Berg ikke informerte bystyret om dette før i mai.

Byrådet og Berg har pekt på at den store sprekken skyldes markedet og at ting har blitt dyrere.

Men det kjøper ikke opposisjonen. De mener de ikke har fått noe godt svar på hvorfor sprekken er blitt så stor.

– Det har vært svært mangelfull styringsdialog og styring av prosjektet helt fra mars 2020 og til i dag, og vi kan ikke utelukke at det også er en viktig del av forklaringen på hvorfor det har gått så galt, sier Hallstein Bjercke.

– Jeg føler ikke årsaken til kostnadsoverskridelsene er tydelige. Og det synes jeg det gjør situasjonen krevende. Da har vi ingen garanti for at dette ikke fortsetter, sier Rygg.

Mer alvorlig nå

–Vi er opptatt av åpenhet, og at andre skal forstå hvordan ting har skjedd. Når vi som folkevalgte ikke får vite det ... det inngir ikke tillit, sier Senterpartiets gruppeleder Bjørg Sandkjær om hvorfor de gikk inn for mistillit.

Bjørg Sandkjær (Sp)

Senterpartiets gruppeleder Bjørg Sandkjær sier mistillitssaken er vanskelig for partiet.

Foto: Senterpartiet

Da Berg sist hadde mistillitsforslag rettet mot seg, som var i fjor, stemte Sp mot forslaget sammen med Rødt og byrådspartiene. Men denne gangen mener de saken er mer alvorlig, ifølge Sandkjær.

Mistillit er det sterkeste vi har. Vi ønsket ikke å bruke det virkemidlet da, fordi det var gjort en innsats for å rette opp i det byrådet fikk kritikk for. Denne gangen ser vi ikke det samme.

Oslo bystyre
Et mistillitsforslag kan stilles av folkevalgte i f. eks. bystyrer eller på Stortinget.
Stortinget
Mistillitsforslag fremmes hvis de mener de ikke har tillit til den valgte ledelsen - for eksempel regjeringen eller byrådet.
Lan Marie Berg
Mistillit kan også rettes mot enkeltpersoner i ledelsen. For eksempel har byråd Lan Marie Berg i Oslo fått rettet to mistillitsforslag mot seg.
Oslo rådhus
Hvis et mistillitsforslag får flertall når det stemmes over, må den eller de forslaget var rettet mot gå av.
Stortingsdebatt i forbindelse med Kings Bay-ulykka. John Lyng (H) dannet ny borgerlig regjering, mens Einar Gerhardsen (med ryggen til) måtte gå pga mistillit.
Ofte er det vanlig at hvis én minister eller byråd må gå av, velger hele ledelsen å gjøre det. Det kalles kabinettsspørsmål og varsles av for eksempel statsministeren eller byrådslederen. Målet er å få flertallet til å stemme nei til mistillit.

I 1963 ble regjeringen Gerhardsen felt av et mistillitsforslag etter Kings Bay-ulykken på Svalbard. John Lyng fra Høyre (til venstre) overtok som statsminister i fire uker.

Rødt kan avgjøre

Både Rødt og KrF har også møter mandag der de diskuterer saken. KrF avklarte sitt syn i 21-tiden mandag. Rødt har på sin side ikke kommet med noen avklaring, og Evenruds Facebook-post kan tyde på at saken ikke avgjøres mandag.

Hvis alle de andre bystyrepartiene går inn for mistillit er det deres stemmer som vil avgjøre saken.

Evenrud har vært tydelig på at de mener bystyret burde fått beskjed om kostnadssprekken. Partiet mener også de ikke har fått all informasjonen de har bedt om å få – som e-poster og telefonlogger mellom Bergs byrådsavdeling og Vann- og avløpsetaten i Oslo.

Eivor Evenrud

Rødt kan avgjøre hele saken. Partiets gruppeleder Eivor Evenrud (bildet) har reagert på det hun mener er manglende informasjon.

Foto: Anders Fehn / NRK

Kan felle hele byrådet

Noe som trolig gjør saken ekstra vanskelig for partiet er at hvis det blir vedtatt mistillit mot Lan Marie Berg kan hele byrådet ende med å gå.

Det er ganske vanlig at hvis en byråd (eller minister i regjering) må gå av på grunn av mistillitsforslag velger hele ledelsen å gå av. Det kalles kabinettsspørsmål, og betyr at byrådet mener mistillit mot én byråd er mistillit mot hele byrådet.

Om det vil skje i denne saken er usikkert. Byrådsleder Raymond Johansen og Arbeiderpartiet har ikke villet svare på det. Men Johansen har uttalt at han har tillit til Lan Marie Berg.

– Ikke politisk spill

Både Venstre og Høyre sier de ikke går inn for mistillit fordi de vil at byrådet skal gå.

– Det er ingen hemmelighet at vi ønsker oss et annet flertall i byen, men jeg opplever at vi opptrer ryddig. Dette er ikke et politisk spill, men vi ønsker å ta skattebetalerne på alvor. De får nå en ekstra regning på fem milliarder fordi byrådet rett og slett har håndtert denne saken dårlig, sier Rygg.

Hallstein Bjercke

Venstres Hallstein Bjercke.

– Det er svært sjelden Venstres gruppe stemmer for eller fremmer mistillitsforslag mot noen, så det har overhodet ikke vært en del av vår vurdering, sier Bjercke.

På spørsmål om han forventer at byrådet går av hvis det blir mistillit, svarer han at det er helt opp til dem.

– Vil ikke felle byrådet

Det er hvor alvorlig saken er som har avgjort, ifølge Sandkjær. Selv om Sp ikke har noe ønske om et annet byråd:

– Vi har tenkt at vi må vurdere saken på sine egne premisser. Og bestemme oss for om vi har tillit eller ikke. Vi er ikke ute etter å felle byrådet, sier hun.

– At byrådet går av kan jo likevel bli et utfall hvis det blir mistillit mot Berg?

– Byrådet får ta sine beslutninger. Vi har tatt vår.

30 representanter må stemme for mistillitsforslaget for at det skal få flertall – hvis også KrF ender med å stemme for mistillit er det 28 representanter som ønsker mistillit. Derfor vil Rødts fire stemmer bli avgjørende.