Over 5000 har sagt nei til vaksine

Ferske tall fra Oslo kommune viser at over 5100 personer har sagt nei til vaksine siden vaksineringen startet. Flest har sagt nei i bydel Alna - 611 personer.

I tillegg har mer enn 3200 i Oslo sagt at de ønsker seg vaksine senere.

Samtidig viser tallene at nesten 266.000 personer har sagt ja til vaksine.

Det er personer som har krysset av for at de vil ha vaksine i skjemaet på kommunens nettsider eller som har svart ja når de er blitt innkalt.