Hopp til innhold

Over 2000 færre lommetyverier i Oslo

Over to tusen færre personer ble utsatt for lommetyverier i Oslo i første halvår sammenlignet med i fjor. Det viser halvårstall fra Oslo politidistrikt som legges frem senere i dag.

Gjerningsmann 1 bak fornærmede

LOMMETYVEN SLÅR TIL: Dette overvåkningsbildet fra en buss i Oslo i lørdag 21. juni viser hvordan gjerningspersonen nærmer seg offeret og slår til. Denne mannen og to andre lommetyver ble pågrepet kort tid senere. Mandag 30. juni ble de dømt til 70 dagers fengselsstraff.

Foto: Oslo politidistrikt

Norge, og spesielt Oslo, er et eldorado for langfingrede lommetyver. Antall lommetyverier nådde nye høyder i 2012, og aller verst var det i hovedstaden. Politiet anslo at et tresifret antall profesjonelle lommetyver var i aksjon hver dag, og startet opp en egen innsatsgruppe.

Ferske tall fra Oslo politidistrikt viser at antall anmeldte lommetyverier har sunket drastisk de siste to årene.

NRK har fått tilgangtil ferske tall for anmeldelser i første halvår i 2014. Disse viser at over to tusen færre personer anmeldte lommetyverier i Oslo i de første seks månedene i 2014 sammenlignet med i fjor. Det vil si en reduksjon på 30 prosent.

Over 4000 færre lommetyverier fra 2012 til 2014

Den internasjonale jungeltelegrafen går ut på at Oslo er en honningkrukke for lommetyver – med mye å stjele og liten risiko for å bli tatt. Av 90.000 anmeldelser til Oslo-politiet i 2011, var en sjettedel lommetyverier. Det var omtrent like mange lommetyverier i Oslo som i Berlin, og Berlin har sju ganger så mange innbyggere. Oppklaringsprosenten på lommetyveriene i Oslo var på 0,8 prosent i 2011.

Men disse negative tallene har forandret seg kraftig de siste to årene, ifølge den ferske statistikken. Sammenlignet med første halvår i 2012 har lommetyveriene nesten halvert seg i 2014. Halvårstallene for 2014 legges frem senere i dag. I det første halvåret i 2014 ble 5285 personer utsatt for lommetyverier i Oslo. De tilsvarende tallene for 2013 og 2012 var henholdsvis 7529 og 9354.

Mens tallene lå på rekordhøye 17.950 anmeldelser til sammen i 2012, viste tallene fra året etter at det ble anmeldt 14.656 lommetyverier i Oslo – en nedgang på nesten 20 prosent. Målet for lommetyvgruppen er å kvele den ulovlige aktiviteten ytterligere i 2014. Dersom den positive utviklingen fortsetter i andre halvår, kommer anmeldte lommetyverier til nesten å halvere seg på to år.

Gjerningspersonen med jakke over høyre arm

DØMT: Oslo politidistrikt har frigitt flere overvåkningsbilder til NRK. Dette bildet viser at lommetyven har en jakke over høyrearmen før han slår til og stjeler lommebok og mobiltelefon fra fornærmedes veske. Denne mannen og to andre lommetyver ble pågrepet kort tid senere. Ni dager senere ble de dømt til 70 dagers fengselsstraff.

Foto: Oslo politidistrikt

– Målrettet innsats mot lommetyveriproblematikken

Oslo-politiet forklarer nedgangen med lommetyverigruppen som ble opprettet 1. august 2012, som nå består av 21 personer.

Kvassheim leder innsatsgruppen

MÅLRETTET: Roar Kvassheim er leder for innsatsgruppen for lommetyveri i Oslo politidistrikt.

Foto: Ellen Borge Kristoffersen / NRK

– Jeg vil si at den fremste grunnen er politiets målrettede innsats mot lommetyveriproblematikken. Innsatsgruppen vår har som hovedoppgave å ta lommetyver, sier Roar Kvassheim, leder for innsatsgruppen for lommetyveri i Oslo politidistrikt, til NRK.

Ifølge Kvassheim patruljerer han og kollegene ulike områder i Oslo daglig. Han forteller at de hurtigetterforsker sakene og får tyvene fremstilt for fengsling så fort som mulig, slik at de kan få en dom allerede ved fengslingsmøtet.

Lederen for innsatsgruppen forteller også at det ligger en grundig analyse i bunnen av anmeldelsene.

– Vi har gjort oss bedre kjent med lommetyveriproblematikken i Europa, og vi har satt inn direkte tiltak inn mot kjerneproblemene. Vi har sett nærmere på hvor og når tyveriene skjer mest, og brukt blant annet sivile politibetjenter for å patruljere i de aktuelle områdene. Det har gitt resultater, sier han.

Gjerningsmennene står nærme offeret.

I TRENGSEL: Særlig bussene i Oslo er åsted for lommetyverier. Kvassheim forteller at profesjonelle lommetyver jobber som regel i team med to til seks personer. Når det blir mange folk og trengsel på bussen, slår de til. Dette overvåkningsvildet ble tatt kort tid før tre lommetyver slo til på en buss i Oslo. Gjerningsperson nummer 2 og 3 er tett oppi situasjonen og stiller seg foran offeret, mens gjerningsperson nummer 1 utfører tyveriet.

Foto: Oslo politidistrikt

Økt risiko for å bli tatt

Tyvene opererer ofte i sentrum, men også en del på kjøpesentre utenfor sentrum. Her slår de oftest til mot eldre eller uføre mennesker. De stjeler vesker, mobiltelefoner eller lommebøker. Sistnevnte foregår ved det som kalles «pinkodesnapping», altså at tyvene først stjeler pinkoden for deretter å snappe lommeboken.

Kvassheim forteller at langt flere lommetyver har blitt pågrepet og sendt til soning de siste årene.

– Det har dermed blitt en økt risiko for å bli tatt i Oslo. Nedgangen har vært kraftigst i de områdene vi har prioritert. Det har vært litt som katt og mus. Vi følger etter tyvene og pågriper stadig flere av dem, sier Kvassheim.

Han forteller at innsatsen har vært mest rettet inn mot de profesjonelle tyvene. Flertallet av lommetyvene er utenlandske statsborgere, og majoriteten av disse er ifølge Kvassheim statsborgere fra Romania.

Gjerningsperson nummer 1 på vei mot utgangsdøra

SAMARBEID: Kort tid etter at gjerningsperson nummer 1 har slått til og stjålet lommebok og mobiltelefon fra fornærmedes veske, beveger vedkommende seg mot utgangsdøra. De andre lommetyvene følger etter kort tid senere. Video av tyveriet var nøkkelen til oppklaring. Alle tre ble tatt og dømt i løpet av svært kort tid.

Foto: Oslo politidistrikt

– Fortsatt en god jobb å gjøre

Kvassheim forteller at Oslo-tallene for 2012 viser at hovedstaden var en av verstingene i Europa.

– Det var lommetyver i bøtter og spann da vi startet arbeidet. Vi ser at det er mye mindre nå, og merker forskjellen der ute. Det ser mye bedre ut i byen, men det er fortsatt en god jobb å gjøre, sier han.

Lederen for innsatsgruppen sier at det er viktig å skape en trygghet i Oslo, slik at mengdekriminalitet som pågår så tett på mennesker, blir prioritert.

– Vi lærer stadig mer om lommetyvene, så vi blir stadig mer effektive, sier Kvassheim.

Brugata i Oslo er et belastet sted

UTSATT STED: De mest belastede områdene har vært Jernbanetorget og Brugata. Oslo-politiet har intensivert jakten på lommetyver i disse områdene og tvunget dem bort fra sine beste jaktområder.

Foto: Ellen Borge Kristoffersen / NRK

– Målbevisst og kunnskapsstyrt innsats fra politiet

Kvassheim får støtte av Roger Andresen som er visepolitimester i Oslo. Han forteller at nedgangen i lommetyverier er knyttet til en målbevisst og kunnskapsstyrt innsats fra politiet.

– Det viktigste for oss er å gjøre oppdagelsesrisikoen så stor at lommetyvene velger andre steder. De signalene vi får, tyder på det. Nå har vi en omvendt utvikling i Oslo enn det mange europeiske hovedsteder opplever. Mens lommetyverier øker i andre europeiske byer, har vi hatt en sterk nedgang i Oslo, sier Andersen.

Til spørsmålet om hvorfor Oslo-politiet prioriterer lommetyveri, svarer Andersen følgende:

– Vi bruker mye ressurser på alvorligere kriminalitetstyper også. Men vi var veldig klare på at den type kriminalitet som rammer folk flest og som skaper så stor utrygghet, skal prioriteres. Det samme gjelder for boliginnbrudd og ran, sier han.

Politiet har intensivert jakten

VIL KVELE AKTIVITETEN YTTERLIGEREl: Mens tallene lå på rekordhøye 17.950 anmeldelser til sammen i 2012, viste tallene fra året etter at det ble anmeldt 14.656 lommetyverier i Oslo – en nedgang på nesten 20 prosent. Målet for lommetyvgruppen er å kvele den ulovlige aktiviteten ytterligere i 2014.

Foto: Ellen Borge Kristoffersen / NRK

– Har ikke påvirket politiets ressurser i andre saker

Andersen sier at politiets innsats mot lommetyver ikke har påvirket ressursene og arbeidet i andre typer saker.

– Vi har brukt friske ressurser. I tillegg har Oslo-stasjonen brukt deler av sine egne ressurser til arbeidet. Det at vi får færre lommetyverier, betyr også at byen blir tryggere. Da får vi et mer positivt bilde totalt sett, sier visepolitimesteren.

Til slutt sier Andersen at han ikke vet foreløpig hvor mye mer de kan redusere lommetyveritallene i Oslo.

– Vi har ikke til hensikt å gi oss. Vi står på fordi vi mener dette er et viktig område. Så lenge det er behov for dette, så fortsetter vi, sier Andersen.

From InfoDispatcher.SingleFileImporter

SE HVORDAN LOMMETYVENE JOBBER: Oslo politidistrikt har tidligere gått ut med kort videoer som viser hvordan lommetyvene opererer.