Hopp til innhold

Østers dør av herpes

Et herpesvirus er trolig årsaken til massedød blant stillehavsøsters i Oslofjorden de siste månedene.

Død stillehavsøsters.

Syk stillehavsøsters.

Foto: Hans Petter Reppe

Død østers er funnet på strekningen mellom Strömstad og Tønsberg. Viruset er aldri før funnet i Norge, skriver Havforskningsinstituttet på nett.

Ikke farlig for mennesker

Viruset er ikke farlig for mennesker, men kan få store konsekvenser for skjellnæringen. Derfor bør ikke syke stillehavsøsters flyttes, skriver instituttet som mener flytting av syke skjell kan føre til spredning av herpesviruset til nye områder.

Stillehavsøsters

Frisk stillehavsøsters.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Viruset heter OsHV-1 og er påvist i land som Frankrike, Irland og Storbritannia.

Massedød

Herpesviruset fører til høy dødelighet på stillehavsøsters, skriver Havforskningsinstituttet.

Det samme er tilfelle for stillehavsøsters i norsk farvann, men så langt har ikke viruset smittet til andre skjellarter.

– Vi har ikke registrert økt dødelighet på blåskjell eller flatøsters i områdene som er rammet av dette herpesviruset, sier forsker Stein Mortensen.

Varmt i vannet

I sommer var det høy vanntemperatur i Oslofjorden. Etter at gyteperioden til stillehavsøstersen var ferdig i august kan det varme vannet ha bidratt til sykdom blant skjellene.

– Det kan ha ført til en svekkelse av østersen og dermed økt risikoen for at viruset forårsaker sykdom hos stillehavsøstersen, sier Mortensen til nettsidene til Havforskningsinstituttet.