Oslo-ungdom drikker mindre

Ungdom i hovedstaden bruker mindre rus i dag enn før. Forskere tror unge med ikke-vestlig bakgrunn kan være årsaken til nedgangen.

Ungdom og fyll
Foto: Sara Johannessen / Scanpix

MENER DU AT UNGDOM DRIKKER FOR MYE? SI DIN MENING NEDERST I ARTIKKELEN.

Fra siste halvdel av 1990-tallet til årtusenskiftet var det en økning i ungdommenes forbruk av rus.

Men de senere årene har denne trenden snudd.

LES OGSÅ: Ungdom og alkoholråd

Mindre øl og cannabis

I en fersk rapport som Statens institutt for rusmiddelforskning har gjennomført blant ungdom i alderen 15 til 20 år oppgir at 2 av 3 ungdommer at de har vært ruset på alkohol i løpet av siste seks månedene.

Omtrent 10 prosent sier de har vært beruset mer enn 25 ganger siste halvår. Mens i underkant av 20 prosent oppgir å ha vært beruset mer enn 50 ganger hittil i livet, var det i overkant av 25 prosent som oppga det samme rundt årtusenskiftet.

Samtidig viser rapporten at den gjennomsnittelige debutalderen, som er i underkant av 15 år, har økt de siste årene.

Andelen som har vært ruset på cannabis og andre narkotiske stoffer har også gått ned de siste årene.

Moderat syn

Forskningsleder Astrid Skretting, som står bak undersøkelsen
tror at en mulig årsak til at Oslo-ungdom ruser seg minder kan være at hovedstaden har blitt mer flerkulturell.

- En mulig forklaring kan selvfølgelig være at det er et stadig større innslag av unge med ikke-vestlig etnisk bakgrunn, og de har et mye mer moderat syn på rusmidler og alkohol generelt sett. Det kan nok også påvirke norsk ungdom, sier Skretting.

Men til tross for ungdommenes alkoholforbruk har gått ned, er det flere som mener at andre ungdommer drikker for mye.

- Det kan tyde på et endret normklima blant ungdom, der bruk av alkohol er mindre akseptert nå enn for ti år siden, sier Skretting.

MENER DU AT UNGDOM DRIKKER FOR MYE? SI DIN MENING!