Oslo låner seg til fant

De rekordhøye investeringene Oslo kommune planlegger i årene fremover, presser kommuneøkonomien hardt.

André Støylen

Finansbyråd i Oslo, André Støylen, mener mange av investeringene har presset seg fram på grunn av den rekordhøye befolkningsveksten i Oslo.

Foto: Anne Linn Ensby / NRK

Oslo kommune har de siste årene vasset i penger.

Alt om Oslo-budsjettet 2008

Rekordoverskudd i fjor

I fjorårets økonomiplan la byrådet opp til å gå med nesten 5 prosent overskudd i 2007.

I 2006 ble overskuddet på rekordhøye 9,4 prosent. I årene framover skulle overskuddet ligge på rundt 4 prosent.

Men nå er overskuddet i ferd med å forsvinne.

Investeringer gjør handlingsrommet mindre

Rekordinvesteringer på skolebygg, ny Holmenkollen-bakke, gjenvinningsannlegg på Klemetsrud og kulturkvartal på Vestbanen presser hard på økonomien.

I den nye økonomiplanen som byrådet legger fram i dag, legges det opp til et overskudd på helt ned til 0,3 prosent i 2011.

Selv om en del av det planlagte overskuddet tidligere har skyldes budsjettekniske forhold som at momsrefusjon ble ført som en driftsinntekt, er hovedgrunnen til at budsjettrammen nå strammes inn store, lånefinansierte investeringer.

Øker gjelden til 8,4 milliarder

Oslo kommune vil i følge økonomiplanen øke sin langsiktige gjeld til 8,4 milliarder kroner i 2011. Dette fører til store økte utgifter til renter og avdrag.

Selv om enkelte av investeringene, som Holmenkollen og Vestbanen, er frivillige satsingsområder, er det også mange av prosjektene som presser seg fram på grunn av den eksplosive befolkningsveksten i Oslo.

Forslag Oslo-budsjett 2008

Forslag til Oslo-budsjett og økonomiplan ble lagt fram i dag.

Foto: Anne Linn Ensby / NRK