Storsatsing i oslopolitiet

Oslopolitiet styrker seksjon for Vold- og seksualforbrytelser med opptil 18 ansatte. Det er en økning på nesten 20 prosent i seksjonen som etterforsker noe av den groveste kriminaliteten i hovedstaden.

Jubler for nye stillinger

Grete Lien Metlid har en jobb som ofte får henne til å gjøre det motsatte av å smile. Men 18 flere ansatte får selv lederen for seksjonen for Vold- og seksualforbrytelser i Oslopolitiet til å kaste hatten i været.

Foto: Knut-Martin Løken / NRK

Det er ikke ofte leder for Seksjon for Vold- og seksualforbrytelser Grete Lien Metlid kan tillate seg å le og smile til journalister når hun er på jobb, men denne gangen kan hun gjøre et unntak.

– Jeg er veldig glad på vegne av alle som blir berørt av så alvorlige saker. Vi snakker om Oslos mest alvorlige voldssaker og seksualforbrytelser.

Vil bli raskere

Seksjonslederen tør langt på vei å garantere at etterforskningen kommer til å gå raskere når de nyansatte har kommet skikkelig på plass.

– Det at vi får en så stor styrking betyr at vi skal levere enda mer og raskere. At noen saker tar for lang tid er der vi får kritikk. Dette skal vi nå få til mye bedre i langt flere saker, sier Metlid.

Hun får opptil 18 flere ansatte å rutte med i en seksjon som fra før har rundt 95 medarbeidere.

– Dette er etterforskere som primært jobber operativt med etterforskning av de grove voldssakene, drapssakene, dødsfallene uten kjent årsak og seksualforbrytelsene mot voksne og barn.

– Uakseptable utsettelser

Men Grete Lien Metlid har ikke alltid vært like fornøyd, og har åpent diskutert konsekvensene av å ha for få folk, blant annet at enkelte saker blir utsatt og utsatt. Det har politimester Hans Sverre Sjøvold tatt på alvor.

Politimester Hans Sverre Sjøvold

Det er Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold som har bestemt at seksjonen for Vold- og seksualforbrytelser skal styrkes betraktelig.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

– Det som har vært et problem er at noen saker bli liggende for lenge før vi blir ferdig. Erkjennelsen av at dette er det mest alvorlige vi jobber med tilsier at vi må ha mer ressurser på disse sakene. Det er ikke akseptabelt at de blir for gamle, sier politimesteren.

Ressursententeret mot voldtekt, Dixi, har tidligere vært kritiske i media til tiden politiet bruker på å etterforske voldtektssaker. Sosionom i Dixi Lisa Arntsen ser positivt på satsingen i Oslo.

– Vi ser blant våre brukere en stor fortvilelse over at det tar så lang tid å etterforske sakene. Jeg tror at flere stillinger vil gjøre den jobben litt lettere.

Men et forbehold har hun.

Lisa Arntsen

Lisa Arntsen i Dixi ser positivt på satsingen i Oslo, og tror den vil føre til raskere etterforskning av alvorlige saker.

Foto: Eirin Eikås/NRK

– Det er viktig at stillingene faktisk blir søkt på. Dette er veldig tøffe saker å jobbe med og det er ikke alle som orker det i lengden. Det er viktig for de som jobber i politiet at for eksempel gode ordninger med debriefing er på plass, sier hun.

Seksjonen for Vold- og seksualforbrytelser søker nå etter etterforskere som er motivert for å jobbe med tøffe og krevende saker. Noen av disse vil være unge, men seksjonsleder Grete Lien Metlid er ikke like bekymret for belastning på ansatte som hun pleide å være.

– Enkelte som har jobbet hos oss før er allerede på vei tilbake og andre har meldt interesse. Det blir også lettere å holde på kompetanse når vi får denne styrkingen. Derfor er jeg ekstra glad i dag, for jeg vet hvor viktig kompetanse er når man jobber med denne type saker, sier Grete Lien Metlid.