Denne helgen skifter Høyre miljøtakt

For første gang går Oslo Høyre inn for å bruke bomringen som straffeinstans, ikke bare som pengemaskin.

Nikolai Astrup

Fredag åpner Oslo Høyres leder Nikolai Astrup et årsmøte der gamle skanser faller i det tradisjonelt bilvennlige partier.

Foto: Olav Juven / NRK

Leder i Oslo Høyre, Nikolai Astrup, sier at miljødifferensiering av satsene i bomringen er det mest radikale i forslaget til kommunevalgprogram. De mest forurensende bilene skal straffes; det skal lønne seg å kjøre miljøvennlig.

Vil ikke diskutere pris

– Det betyr at det blir billigere for mange å kjøre gjennom bomringen hvis de kjører for eksempel en ladbar hybrid eller en veldig bensin- eller dieselgjerrig bil. Og så vil det bli dyrere for de aller mest forurensende personbilene, sier Nikolai Astrup.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Forurensing i rush-trafikken

Oslo Høyre vil straffe biler som spyr ut den mest forurensende eksosen.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Årsmøtet i Oslo Høyre vedtar partiprogrammet som skal sikre partiets sjette valgseier på rad i helga. Forslaget fra programkomitéen inneholder en rekke forslag for å styrke partiets miljøprofil (se faktaramme). Det vil ikke minst noen av de partiet tradisjonelt har holdt en beskyttende hånd over, nemlig bilistene, merke.

Miljødifferensiering betyr at Oslo Høyre for første gang ønsker å bruke bomringen i Oslo til noe mer enn en ren pengemaskin som skaffer inntekter til veiutbygging og kollektivtrafikk.

Et annet forslag som skal komme NO2-utslippene fra dieselkjøretøyer til livs, er en rushtidsavgift for tungtransporten.

Både NAF og Norges Lastebileierforbund var kritiske til forslagene da de første gang ble kjent, men det hindrer neppe at de fleste av dem blir vedtatt på årsmøtet.

Nei til omvendt rushtidsavgift

Ett av punktene vil Nikolai Astrup selv stemme imot, nemlig en omvendt rushtidsavgift.

Oslo Høyre har flere ganger avvist å gjøre det dyrere for biler flest å passere bomringen i rushtiden. Derfor har Oslo Unge Høyre fått programkomitéen med på å gjøre det billigere utenom rushet i stedet.

Nicolai Øyen Langfeldt

Nicolai Øyen Langfeldt og Oslo Unge Høyre vil ha omvendt rushtidsavgift.

– I tillegg til at man får et insentiv til ikke å kjøre i rushtiden og dermed redusere køene, får man en rabatt som kommer byens beboere til gode, sier styremedlem Nicolai Øyen Langfeldt i Oslo Unge Høyre.

Nikolai Astrup sier at det vil gi et inntektstap som må kompenseres.

– Hvis vi åpner for å gjøre det billigere utenom rushen, så må det bli dyrere i rushen. I kombinasjon med miljødifferensiering vil det bli en urimelig høy belastning for enkelte, sier han.