Millionkrav til meglere etter rekordsvindel

Det tidligere Meglerhuset Meum må betale 6.4 millioner kroner i erstatning til Skandiabanken.

Hus i svindel-sak

Dette er et av husene som ble kjøpt billig og deretter solgt til en langt høyere pris.

Foto: Håvard Wien / NRK

Dette skjer i kjølvannet av en av tidenes største banksvindelsaker.

De må også betale ankesakens saksomkostninger på 1.2 millioner kroner.

Det har Borgarting lagmannsrett kommet fram til, skriver Fredriksstad Blad.

– Vi var utsatt for en ren svindel, så vi er svært glade for utfallet. Prinsipielt slår domstolen fast at eiendomsmeglere plikter å ta hensyn til bankenes interesse ved eiendomshandel, sier informasjonssjef i Skandiabanken, Leif Kjartan Bjørsvik til NRK.no.

NRK Østfold gjør oppmerksom på at i en tidligere utgave av artikkelen ble det eksisterende firmaet Meglergaarden knyttet til saken. Vi presiserer at det ikke er noen forbindelse mellom Meglergaarden og banksvindelen og beklager det inntrufne.

LES OGSÅ:

Manipulerte prisnivåer på boliger

Banken har lidd tap på den måten at de har lånt ut penger til eiendommer som har vært taksert for høyt.

– Vi får ikke tilbake alt vi har tapt, men vi får tilbake en stor del av det vi har tapt.

Saken startet med at flere personer skal ha manipulert prisnivåer på boliger, og fått lån på falske premisser.

Det har dreid seg om forskjellige måter få banker til å utbetale svært høye lån, til kjøp av boliger langt over reell markedsverdi, bruk av uriktige kjøpekontrakter, falsk lønnsdokumentasjon, og falske takster.

Seks personer er tidligere dømt i saken til fengselsstraffer på mellom tre til seks år.

Ifølge Fredriksstad Blad har Meglerhuset Meum etter lagmannsrettens oppfatning blant annet brutt med egne hvitvaskingsrutiner, ved å ikke varsle Skandiabanken om sin berettigede mistanke om svindel.

En av meglerne hadde imidlertid kontaktet hvitvaskingsteamet hos Økokrim og rapportert inn det vedkommende oppfattet som mistenkelige personer og overdragelser.

- Jeg kan ikke uttale meg om dommen før jeg har gått grundig gjennom de, sier megler Solveig Meum som juridisk har vært saksøkt i den omfattende saken til Fredriksstad Blad.