– Politisk streik løser ingen utfordringer

Morgendagens politiske streik bidrar ikke til å løse de største utfordringene i norsk arbeidsliv, mener Høyre-representant på Stortinget

Bengt Morten Wenstøb

Bengt Morten Wenstøb (H) tror ikke morgendagens streik vil bidra til en løsning på utfordringene i norsk arbeidsliv.

Foto: Østfold Høyre

– Jeg synes utfordringene vi har er for alvorlige til at vi bare sier hva vi ikke ønsker å være med på. Det er viktigere at man setter seg sammen og finner løsninger på utfordringene, sier Bengt Morten Wenstøb fra Høyre.

– Løser ikke mye

Onsdag ettermiddag går flere arbeidstakerorganisasjoner ut i en symbolsk streik mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven, blant annet forslaget om økt bruk av midlertidige ansettelser.

Men Wenstøb er klar på at en politisk streik ikke løser de virkelig store utfordringene i norsk arbeidsliv. Han mener det finnes større problemer i arbeidslivet, som har druknet på grunn av ensidig fokus.

– Dette er en punktdemonstrasjon, som er en helt legitim rett til at man kan få uttrykke motstand. Men det løser jo ikke spesielt mye. Utfordringene vi har i arbeidslivet krever flerpartssamarbeid. Utfordringene med arbeidskriminalitet er blant tingene som blir borte i denne type debatter, sier Høyre-mannen.

– Viktig streik

Ulf Lervik

Ulf Lervik i LO Østfold er klar på at onsdagens streik er viktig.

Foto: Odd Skjerdal/NRK

Ulf Lervik fra LO i Østfold er ikke enig i Wenstøbs synspunkt på den politiske streiken.

Han mener dessuten at man kunne kommet lenger i bekjempelsen av nettopp arbeidskriminalitet om regjeringen hadde lyttet til fagbevegelsen.

– Når det gjelder å bekjempe arbeidskriminalitet, sosial dumping og svart økonomi, så går det alt for sakte med denne regjeringen. Forslagene i arbeidsmiljøloven går på å svekke de tillitsvalgte og våre muligheter, for å bekjempe arbeidskriminalitet. Det tilrettelegger faktisk for at useriøse aktører kan få større spillerom i arbeidslivet. Derfor er streiken på onsdag viktig, mener Lervik.