– Gjør seg godt som selvstendig kommune

Tirsdag avgjør politikerne om Lier skal fortsette som egen kommune, eller slå seg sammen med andre.

Laster kart, vennligst vent...

Lier kommunestyre vedtar etter all sannsynlighet å si nei til kommunesammenslåing. Men Høyres gruppeleder frykter at kommunen kan bli tvangssammenslått med Drammen likevel.

Alt peker i retning av at det blir stort flertall for at Lier «ser seg best tjent med å forbli egen kommune», som det heter i formannskapets vedtak, når politikerne tirsdag skal vedta kommunereformen.

Søren Falch Zapffe, gruppeleder for Høyre i Lier

Gruppeleder for Høyre i Lier, Søren Falch Zapffe

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Lier gjør seg meget godt som en selvstendig kommune. Vi har lite å vinne på, i tjenestekvalitet, ved å slå oss sammen med andre, sier gruppeleder for Høyre, Søren Falch Zapffe.

Frykter tvang

Han fikk støtte for dette synet av alle partier i formannskapet, minus Venstre og KrF. Men det ble også flertall for et tilleggsforslag, som blant annet sier at «Dersom det etableres en fjordkommune bestående av Hurum, Røyken, Svelvik og Drammen, vil spørsmålet kunne reises på nytt».

– Hvis Lier blir utsatt for en «knipetangsmanøver», det vil si at kommuner på flere sider av oss velger å slå seg sammen, så har et bredt flertall på Stortinget veldig tydelig sagt at da kan det være aktuelt å rasle med tvangsmidlene, sier Zapffe.

– Forferdelig passivt

Han vil ikke være med på at kommunestyret på denne måten overlater til politikerne i nabokommunene å bestemme Liers skjebne. Men det er det andre som frykter.

Tove Hofstad, Lier Venstre

Gruppeleder for Venstre i Lier, Tove Hofstad

Foto: Knut Brendhagen / NRK

– Jeg syntes det er forferdelig passivt å sette seg selv på sidelinjen og vente til de andre har bestemt seg før man lister seg ut på en eventuell bane, sier gruppeleder i Venstre, Tove Hofstad.

Hun er oppgitt over at Høyre har så hastverk med å få fattet et vedtak i denne saken.

– Jeg mener det bør utsettes til vi har et klart alternativ. Når man skal vedta en sak, så bør man ha godt nok saksgrunnlag. Og det syntes jeg ikke vi har i dag, sier Hofstad, som på møtet kommer til å fremme et forslag om at Lier starter opp forhandlinger med Drammen og nabokommunene som ønsker å danne en ny kommune i regionen.