Mener brannslokkingen ga han kreft

Flere brannmenn har fått avslag på kreft som en yrkessykdom hos NAV. Snart er de klare for prøve den første av disse sakene i retten.

Terje Sørensen

GÅR TIL SAK: Terje Sørensen har slukket branner siden 80-tallet. Han er overbevist om at det er årsaken til at han fikk kreft.

Foto: Hanna Seferowicz / NRK

– Røyken fra en brann inneholder så mange kreftfremkallende stoffer, sier Terje Sørensen til NRK.

Den tidligere brannmesteren i Nittedal i Akershus er overbevist om at røyken fra brannene han var med på å slukke er årsaken til at han har fått kreft.

– Det blir fort høy temperatur. Da åpner alle porer seg og de kreftfremkallende stoffene trekker inn i kroppen, sier han.

Avslag på søknad

Magne Fladby

GIR AVSLAG: Det er medisinske spesialister som gjør vurderingene i yrkesskadesaker, ifølge Magne Fladby, fungerende ytelsesdirektør i NAV.

Foto: Hanna Seferowicz / NRK

Hjemme er han i ferd med å dokumentere alle brannene han har vært på siden 80-tallet. I 2011 fikk han prostatakreft, og har bedt NAV om at sykdommen skal godkjennes som en yrkesskade, men nylig fikk han avslag.

– Mest av alt gjør jeg dette for at vi som er brannmenn skal få et bedre vern, sier Sørensen.

Det siste halve året har fem brannmenn med kreft kontaktet NAV. Tre har fått avslag, og kun én har fått medhold. Før juni vil Fagforbundet prøve den første av disse sakene i trygderetten.

NAV begrunner avslagene ved at de følger råd fra sine medisinske eksperter.

– Det skal være et typisk sykdomsbilde når det gjelder den eksponeringen vedkommende har vært utsatt for i sitt yrke. Dette er det medisinske spesialister ved norske sykehus som vurderer, sier Magne Fladby, fungerende ytelsesdirektør i NAV.

– Forskning viser klar sammenheng

Kristina Kjærheim

– SAMMENHENG: Kristina Kjærheim i Kreftregisteret sier forskning viser klar sammenheng mellom prostatakreft og eksponering for brannrøyk.

Foto: Hanna Seferowicz / NRK

Men de lærde strides. Oslo universitetssykehus mener forskningen på området ikke er tilstrekkelig, og de har konkludert med at eksponering for brannrøyk ikke er karakteristisk for prostatakreft i Sørensen sin sak. Fagforbundet støtter seg i midlertid på uttalelser fra FNs forskningsinstitutt og en rekke internasjonale rapporter.

Kreftregisteret mener resultatene i disse rapportene er overraskende konsistente, og vil forske mer for å kunne fastslå en sikker sammenheng.

– Prostatakreft peker seg ut fordi det er så konsistente funn i all forskning over hele verden. Forskningen viser økt risiko knyttet til varighet og hvor mange branner man har deltatt i, sier Kristina Kjærheim, nestleder i forskningsavdelingen ved Kreftregisteret.