Vil ha bedre utstyr for tolker i rettsalene

Ved å bruke tolk i rettssaler kan saken ta opp til dobbelt så lang tid som uten. Det skyldes ikke selve tolkingen, men utstyret i salene.

Vitneboks

I Drammen tingrett må tolken sitte i salen sammen med den som forklarer seg fordi det ikke er tolkekabiner.

Foto: Benedikte Fjelly / NRK

Av de fem tingrettene i Buskerud er det kun en tingrett som har tolkekabin, ifølge norsk tolkeforening.

– Teknisk godt utstyr er en forutsetning for vellykket tolking, sier leder i norsk tolkeforening, Siri Fuglseth.

– Tar dobbel så lang tid

Advokat Elisabeth Hagen har lang erfaring fra Drammen tingrett som ikke har egen kabin eller bu hvor tolkene kan sitte.

– I de sakene hvor tolkene må sitte ute i salen og oversette så alle kan høre det, så tar det veldig lang tid. Jeg antar at det i visse saker går opp mot dobbel tid når tolkingen gjøres på denne måten.

Advokat Elisabeth Hagen

Advokat Elisabeth Hagen i Drammen vil ha tolkekabiner i rettssalene.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

I rettssaler som har egne tolkekabiner snakker tolken i mikrofon der lyden går rett i hodetelefoner til tiltalt eller vitner som sitter i salen. Slik forstyrres ingen andre av oversettelsen.

Kun Ringerike har tolkekabin

Antall tolker i rettssaker øker stadig, men av de fem tingrettene vi har i Buskerud er det kun en tingrett som har god nok tolkekabin, forteller leder for norsk tolkeforening, Siri Fuglseth.

– Ja, så vidt jeg har kunnet bringe på det rene ved å snakke med kolleger, så er det kun Ringerike tingrett som har tolkekabin.

Hun forteller at flere tingretter som har gamle lokaler har kjøpt mobile kabiner og satt opp bakerst i salene. Det burde flere gjøre, mener Fuglseth.

– Det innkjøpet vil man fort få igjen ved at rettssaken blir mer effektiv, man sparer tid når tolkingen gjøres fra en kabin og ikke foregår midt i rettssalen ved at tolken hvisker i øret på den som trenger hjelp til å forstå hva som blir sagt.

– Flere utfordringer

Ifølge Domstoladministrasjonen har det i flere år vært en kraftig økning i bruk av tolk i rettssalene. I tillegg til utlendinger som stilles for retten og trenger tolk er det mange norske statsborgere med utenlandsk bakgrunn som ikke snakker godt nok norsk til å klare seg i retten.

Leder for norsk tolkeforening, Siri Fuglseth, sier det er mer enn økt tidsbruk som er utfordrende.

– Det er jo både lydforhold og taleforhold som ikke blir så gode når man ikke har egne kabiner hvor man kan simultanoversette. Når man isteden sitter i salen ved siden av den som trenger tolk er det mer utfordrende for tolken og mer slitsom for den som får hvisket oversettelsen rett i øret.

Hun mener også at denne måten å tolke på fører til mer avbrudd fordi tolken ikke får lyden rett i øret slik som i en tolkekabin.

Ber om tolkekabiner

Advokat Elisabeth Hagen ber nå Domstoladministrasjonen sørge for at når det nye tinghuset i Drammen kommer, skal det stå ferdig med tolkekabiner.

Drammen tingrett

Salene i Drammen tingrett har ikke egne tolkekabiner. Det gjør at saker med tolk tar lengre tid enn nødvendig mener advokat Elisabeth Hagen.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

– Det er å håpe at de tar høyde for at det blir egne tolkekabiner slik at vi er sikret at ikke sakene tar lengre tid enn det som er nødvendig. Og bruken av tolker kommer helt sikkert ikke til å gå ned med det første.

Statsbygg har kjøpt Gamle kirkeplass 3 i Drammen for 52 millioner kroner av Park Hotel Drammen KS. Etter planen skal det nye tinghuset bygges her etter at hotelldriften legges ned i 2016. Det nye tinghuset i Drammen skal huse både Drammen tingrett og Nedre Buskerud jordskifterett.