Slakter barnevernet i Eidsberg

Saker blir liggende, barnevernet jobber ikke raskt nok, saker blir henlagt, bekymringsmeldinger blir ikke fulgt opp.

Barnevernet i Eidsberg og Sarpsborg har henlagt alvorlige barnevernssaker. Det kommer frem av tilsyn som Fylkesmannen har hatt med kommunene.

Flere bekymringsmeldinger er ikke fulgt opp, og mange saker har blitt henlagt uten videre undersøkelser.

– Vi får ikke gjort noe med det

Barnevernet i Eidsberg har også brukt opptil åtte måneder fra de fikk inn bekymringsmelding til de satte i gang undersøkelser.

Det har vært tøft, sier barnevernsleder i Eidsberg kommune, Roger Sommernes.

– Vi går daglig og ser disse barna, og ser at de ikke får det de trenger. Og så har vi ikke hatt muligheten til å gjøre noe med det – så det har vært en ekstremt krevende situasjon, sier han.

Har henlagt saker

Sommernes var klar over at Helsetilsynets dom kom til å bli streng. For kommunen har brutt loven på flere områder. De har ikke fulgt opp barn innen fristen og de har heller ikke fulgt opp bekymringsmeldinger.

I stedet har de blitt henlagt. Senere har det vist seg at sakene har hatt behov for strakstiltak. Barnevernsjefen lover å fortsette opprydningen som startet tidligere i år.

– Samlet sett kommer vi til å gå igjennom hele driften av tjenesten vår. Det er klart det er en bunnløs fortvilelse hos oss alle når vi ser at barn har det vondt, og vi ikke kan gjøre noe med det, forteller han.

Fordoblet antall saker

Også barnevernet i Sarpsborg får hard kritikk av Helsetilsynet. Begge de to kommunene har hatt en stor økning i antall saker det siste året.

I Eidsberg har de nesten hatt en fordobling. Flere saker og knappe ressurser får skylden. Nå skal vi jobbe knallhardt med å finne gode løsninger, sier kommunalsjef i Sarpsborg Uno Larsen.

– Det vi har hovedfokus på nå, er å se hvordan vi kan klare både å møte øke antall henvendelser, samtidig som vi reduserer ventetiden på saksbehandlingen vår, sier Larsen.

– Det er alvorlig

Dette tilsynet har hatt fokus på områder som gjelder å sikre at barn får nødvendig hjelp når de trenger det. Fylkesmannen har sett på undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak. Det ble funnet avvik på begge områdene.

– Det er alvorlig med tanke på at dette tilsynet har hatt fokus på å se på kommunens sikring av at barn får nødvendig hjelp når de trenger det. Og når vi nå har funnet avvik på begge områdene som er hovedtemaene i dette tilsynet, så er dette alvorlig, sier Anders Brandt, som har ledet tilsynet fra Fylkesmannen.