Lager ny plan for Fredriksten festning

Opera, rockefestival og konserter kan fortsette, men nå skal alle aktivitetene ved Fredriksten festning i Halden styres gjennom en ny reguleringsplan.

Allsang på grensen, Halden

Konserter, som her Allsang på grensen, kan fortsatt holdes på Fredriksten festning i Halden. Men nå lager Forsvarsbygg en plan for å styre aktiviteten på festningen.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Hele festningsområdet på 620 dekar skal få sin reguleringsplan. Blant annet skal det avklares hvor det kan bygges ut i festningsområdet.

– Vi har lagt opp til at det kan bygges ut ved kasernen som i dag er Fredriksten Hotell, men en veldig begrenset utbygging, sier Felix Nyberg overarkitekt i Forsvarsbygg nasjonale festningsverk seksjon for kulturminner.

– Hva slags utbygging er aktuell?

– Det er vel ikke helt avklart, men det kan være en mulighet hvis de vil utvikle driften eventuelt med spa-virksomhet eller noe sånt, sier Nyberg.

Nye campinghytter

Planen skal også styre bruken av campingplassen, men det er ikke snakk om noen utvidelse.

– Nei, den kommer til å ha akkurat samme størrelse som i dag. Det kan bygges et par nye hytter på andre siden av bilveien. Ellers skal planen bestemme hvor campingbiler kan parkeres, hvor det kan settes opp telt og så videre, fortsetter Nyberg.

Forsvarsbygg nasjonale festningsverker i samarbeid med Halden kommune ønsker å lage en plan som sikrer balanse mellom vernehensyn og framtidig bruk av området.

Fortsatt konsertarena

Alt av bygningsvern er ivaretatt av fredningen som allerede er foretatt. Men den øvrige utviklingen av festningen utenom det antikvariske, skal reguleringsplanen legge føringer for.

Festningen har vært arena for store konserter, operaoppsettinger og rockefestival de siste årene.

Planen som nå skal vedtas skal definere på hvilke områder det er tillatt med arrangementer og hva som kan bygges opp i forbindelse med arrangementer.

– I prinsippet blir det trolig ganske små forandringer i forhold til dagens bruk. Det handler mer om å få det klart definert hva slags installasjoner, scener og sitteplasser og sånn som kan installeres på festningsmurer og inne på plassen, avslutter Nyberg.

Alle naboer, berørte myndigheter og etater kan uttale seg til planen. Etter hvert blir det en politisk behandling før den nye reguleringsplanen kan vedtas, trolig til høsten.