Lærer hadde sex med «Victoria» (20) – dømt for å ha misbrukt sin stilling

En tidligere lærer i 60-årene må sone fire måneder i fengsel for å ha hatt sex med en da 18 år gammel elev. Han har fått mildere dom fordi politiet har brukt lang tid.

«Victoria»

Den nå 20 år gamle kvinnen, som NRK har valgt å kalle «Victoria», forklarte seg detaljert i retten om forholdet til læreren i 60-årene.

Foto: Christian Nicolai Bjørke

Det var i februar 2017 at læreren og den da 18 år gamle kvinnen innledet et seksuelt forhold på en skole i Østfold.

NRK har tidligere fortalt om hvordan nå 20 år gamle «Victoria» måtte sette livet på vent i nesten to år fordi saken sto i kø hos politiet. Først i forrige uke kom saken opp for retten.

Der ble den tidligere læreren dømt til fire måneder i fengsel og til å betale kvinnen 75.000 kroner i erstatning. Han er også fradømt retten til å jobbe som lærer i fem år.

I dommen fra Sarpsborg tingrett heter det:

«Tiltalte utnyttet en ung og sårbar jentes tiltrekning mot ham, en situasjon han som voksen, og lærer ikke skulle ha innlatt seg på.»

– Vi har ikke gått ordentlig gjennom dommen, og har derfor tatt betenkningstid på om vi skal anke, sier forsvarer Kristin Morch.

Populær

Mannen ble i retten beskrevet som en svært populær og faglig dyktig lærer, som hadde lett for å komme i kontakt med elevene.

Den nå 20 år gamle kvinnen forklarte detaljert om flere samleier de skal ha hatt, blant annet på lærerens kontor og i en garderobe på skolen på en søndag. Hun fortalte også at hun utviklet følelser for læreren, og at samleiene var frivillige.

Da forholdet ble oppdaget og anmeldt, først mot «Victorias» vilje, opplevde hun å bli frosset ut og få kommentarer fra medelever.

– Jeg fikk høre ting som «hvorfor knullet du bort læreren vår?» og på gata ble jeg kalt «hore» av folk jeg ikke visste hvem var en gang, sa «Victoria» til NRK.

Retten: – Uskikket som lærer

I retten forklarte hun at hun var imot å anmelde læreren fordi hun opplevde forholdet som likeverdig. I ettertid har hun endret mening og mener at læreren misbrukte sin stilling.

– Hun er veldig fornøyd med at hennes forklaring blir trodd. Hun er også fornøyd med å se at loven virker, og at det er sånn at lærere ikke kan forsyne seg av unge jenter de får tilgang til gjennom rollen som lærer, sier kvinnens bistandsadvokat Ane Sofie Tømmerås.

Bistandsadvokat Ane Sofie Tømmerås og aktor Lise Rasmussen Winther i Sarpsborg tingrett

Bistandsadvokat Ane Sofie Tømmerås og aktor Lise Rasmussen Winther.

Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Læreren erkjente i retten at han ble forelsket i eleven og at de hadde «intim kontakt», men nektet for å ha misbrukt sin stilling.

Det var ikke Sarpsborg tingrett enig i.

«Forholdet tiltalte er dømt for innebærer et grovt brudd på de normer som må gjelde mellom en lærer og elev. Etter rettens syn tilsier overgrepet isolert sett at tiltalte har vist seg uskikket som lærer.»

Satte livet på vent

NRK har tidligere omtalt hvordan «Victoria» måtte vente i lang tid før det ble tatt ut tiltale mot læreren.

Politiet brukt først et halvt år på å etterforske saken. Deretter ble den liggende i ytterligere ett år fordi det var mangel på jurister som kunne avgjøre om det skulle tas ut tiltale.

«Victoria» opplevde at livet hennes ble satt på vent. Hun utsatte studiene og holdt seg mye hjemme.

– Jeg klarer ikke å planlegge livet mitt før dette problemet er borte. Så livet er satt på vent, dessverre, sa «Victoria».

«Victoria»

«Victoria» fortalte i retten om psykiske lidelser og selvskading etter at forholdet til læreren ble avsluttet etter to måneder våren 2017.

Foto: Christian Nicolai Bjørke

Bistandsadvokat Ane Sofie Tømmerås sier at kvinnen er glad for at den tidligere læreren nå er dømt.

– Han må sone i flere måneder, men i tillegg blir virksomheten hans stanset, slik at han ikke kan drive undervisning verken offentlig eller privat. Det har vært viktig for henne, sier Tømmerås.

Fikk lavere straff

NRK har vist i en rekke artikler hvordan Øst politidistrikt hadde et høyt antall saker som ikke ble behandlet. En gjennomgang statsadvokaten gjorde av 14 dommer i Østfold, viste at det i de fleste sakene ble gitt mildere straff på grunn av lang behandlingstid.

Det skjedde også i saken mot læreren.

Mannen ble gitt en strafferabatt på to måneder på grunn av tiden det tok fra den straffbare handlingen ble begått og til dom.

Bistandsadvokat Tømmerås sa til NRK at hun vanligvis ba sine klienter anmelde hvis de hadde opplevd noe straffbart. Men etter å ha sett hva ventetiden gjorde med «Victoria», var hun ikke lenger sikker på at det var en god idé.

– Jeg må innrømme at den lange ventetiden på sedelighetssaker har gjort meg mer forsiktig med å anbefale anmeldelse. Det er noen som ikke takler å stå i en så belastende ventetid. De må være veldig klar over hva de går inn i, sa advokaten.