Strömstad: Lovendring mot parkeringssyndere

Gjennom mange år har Strömstad kommune slitt med å få nordmenn og andre utledninger til å betale parkeringsbøtene. Nå vil handlekommunen ha endret svensk lov.

Strömstad

For noen år siden ble Strömstad forsøkskommune for et prosjekt der man skulle bli bedre på å jage parkeringssyndere og sende purringer. Men det hjalp ikke stort. - Vi sender bot og en påminnelse. Deretter må vi bare appellere til folks betalingsmoral. Men den er visst ikke så høy, sier ordfører Ronny Brorsson.

Foto: Rainer Prang / NRK

 

Strömstad kommune opplever store problemer med å nordmenn og andre utlendinger som tar seg til rette med feilparkering i den svenske kommunen, og deretter lar være å betale bøtene de ilegges.

Loven er pr. i dag utformet slik at utlendingenes parkeringsbøter kan kastes rett i søpla.

Strömstad kommune krever at den svenske  regjeringen griper inn og at loven endres.

 

 

Betaler ikke

I fjor ble 1068 utenlandske kjøretøyer bøtelagt for feil parkering i grensekommunen. De fleste av dem var norske, og kun 281 betalte bøtene, melder Sveriges Radio Västnytt.

I dag kan utenlandske bilister, som parkerer "i hytt og vær",  kaste bøtene og purringene i søpla, uten å frykte inkassobyråer eller straffeforfølgning.

I sommer sendte  Strömstad kommune et brev til staten om å få fullmakter til å drive inn bøter i utlandet, og nå lener kommunen seg enda sterkere på den svenske regjeringen.

Parkeringsautomat

I fjor ble 1068 utenlandske kjøretøyer bøtelagt for feil parkering i grensekommunen. De fleste av dem var norske, og kun 281 betalte bøtene.

Foto: Rainer Prang / NRK

Ordfører Ronny Brorsson (s), sa i forbindelse med brevet i sommer at kommunen er opptatt av å understreke at det ikke er nordmenn han har noe imot, men han synes det er viktig at loven er lik for alle.

- Vi synes det er urettferdig når alle andre må betale. Jeg har selv snakket med mange norske venner som har full forståelse for dette. Jeg har forhåpninger om at regjeringen vil se på dette, sa Brorsson til NRK i sommer. 

Et problem langs hele grensen

Strömstad er ikke alene om problemene med at utenlandske bilførere parkerer der de ønsker og uten å putte penger på parkeringsautomatene.

Langs hele grensen, og ellers der utlendinger står for feilparkering eller har stått parkert for lenge uten å ha betalt avgift, er problemet merkbart.

Enkelte steder oppstår det trafikkale problemer som følge av feilparkeringene, og  det er også et administrativt problem at man må bruke ressurser på å sende regninger og purre opp regningene, uten at mottaker gir respons eller betaler for seg.

Strömstad kommune krever nå at det svenske Næringsdepartementet og Justisdepartementet går over og endrer lovene som regulerer innkreving fra utenlandske statsborgere, og at parkeringssyndere håndteres på lik måte, uansett nasjonalitet, melder Sverige Radio Västnytt.