Oppgitt over politiet

Oslo-politiet henlegger trygdesvindelsaker i drosjenæringen fordi de ikke har ressurser til å etterforske dem. Nå får politiet sterkt kritikk av kommunen.

Drosjer
Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Kommunen har levert inn 99 anmeldelser mot drosjesjåfører som skal ha svindlet kommunen, men så langt er fire saker henlagt på grunn av mangel på kapasitet.

Kommunaldirektør Bjørg Månum Anderson er opprørt.

- Jeg blir opprørt fordi det er veldig viktig at alle som forsøker å avdekke svindel samarbeider ordentlig om dette, sier Anderson.

Siden 2005 har kommunen anmeldt 99 drosjesjåfører som fikk sosialhjelp samtidig som de tjente penger på å kjøre drosje svart.

Tilsammen skal de ha svindlet kommunen for sju millioner kroner.

- Uhyre dårlig signaleffekt

Kommunaldirektøren er kraftig provosert over at politiet ikke vil etterforske de fire anmeldelsene. Det er uvisst om det vil komme flere henleggelser.

- Her er det nedlagt mye ressurser både hos ligningsmyndighetene, kommunerevisjonen, bydelene og vår byrådsavdeling for å få frem saker som dreier seg om økonomisk svindel i forhold til økonomisk sosialhjelp. Når politiet da velger å henlegge saker på grunn av manglende kapasitet, så kan ikke vi akseptere det. Det har en uhyre dårlig signaleffekt, sier Anderson.

- Jeg kan ta ett eksempel. En person er to år på rad anmeldt for samme forhold, og det er en av de sakene som politiet har valgt å ikke gjøre noe med, fortsetter hun.

Månum sier det er bittert at politiet ikke vil se på sakene når kommunen selv ha lagt så mye arbeid og ressurser i å avdekke dem.

- Vi har ikke kapasitet

Kommunen ber nå om en forklaring fra politiet. 

 

 

Hanne Kristin Rohde, leder arrest og påtaleseksjonen, Oslo Politidistrikt
Foto: Siri Storstein Hytten / NRK

- Oslo politidistrikt er i en meget stram budsjettsituasjon, hvor vi også i denne forbindelse har lavere bemanning enn normalt. Og derfor er vi i 2007 nødt til å henlegge saker på saksbehandlingskapasitet, forklarer Hanne Kristine Rohde, leder for arrest- og påtaleseksjonen.

- Men disse sakene er jo så og si ferdig etterforsket?

- Etter vårt syn er de ikke det. Vi har mange eksterne samarbeidspartenere som levere anmeldelser til politidistriktet, og i mange tilfeller er det gjort et veldig godt forarbeid. Men for at vi skal oppnå domfellelse utover enhver rimelig tvil, så trenger vi å etterforske sakene ytterligere, og i disse tilfellene så har vi ikke hatt kapasitet til det, sier Rohde.

- Er det mange saker som blir henlagt?

- Det er mange flere saker enn i de foregående år. Det er et resultat av den situasjonen vi befinner oss i, og ikke noe vi er komfortable med, avslutter Rohde.