Hopp til innhold

Innstiller togtrafikken på flere strekninger

Både Østfoldbanen, Gjøvikbanen, Dovrebanen og Rørosbanen skal vedlikeholdes og utbygges i helgen. Det gjør at tog må innstilles.

Buss for tog

Det blir buss for tog flere steder i helgen.

Foto: Krister Sørbø / NTB scanpix

Strekningen som vil påvirkes hardest er Dovrebanen. NSB vil ikke sette opp alternativ transport på strekningen.

– På Dovrebanen har vi tidligere erfart at det er få som bruker den alternative transporten når det er så store arbeider, og det er langt å kjøre buss over så store strekninger. Derfor ha vi valgt å ikke sette opp alternativ transport, forteller kommunikasjonsrådgiver i NSB, Gina Scholz.

GINA SCHOLZ

Gina Scholz i NSB ber folk følge med på informasjonen som gis på selskapets nettsider, dersom de skal ut å reise i helgen.

Foto: Mads Kristiansen / NSB

Hun forteller at det ellers vil bli satt opp buss for togene på de andre strekningen.

– Disse vil gå like ofte som togene skulle gjort, sier hun.

Buss for tog vil samtidig bety at det er mindre plass til bagasje enn vanlig. Blant annet vil det ikke være mulig å få med seg sykkelen på bussen. Scholz ber folk være oppmerksom på informasjon som blir gitt på NSBs nettsider.

– Det kan være at påstigningen til bussen er på et annet sted. Også kan det være at noen av bussene går tidligere enn togene skulle gjort, samtidig som man må påregne litt ekstra tid ettersom det tar litt mer tid med buss.

Utfører arbeider ved sporet

På Østfoldbanen blir det arbeider nær sporet som gjør at banen må stenges. I området rundt Moss vil det blant annet bli fjernet fjellmasser, forteller kommunikasjonsrådgiver Glenn-Frode Lund til Bane Nors nettsider.

– Vi kommer også til å fjerne en del trær i sydenden av Moss havn, som forberedelse til at vi senere skal legge om togsporet. Omleggingen innebærer at vi klarer å opprettholde vanlig togdrift sydover i Østfold under hele anleggsperioden.

Samtidig som det utføres en del arbeid utnytter også Bane Nor sjansen til å gjennomføre vedlikehold og fornyelser av jernbanen.

Nye Moss stasjon

I Moss jobber man med ny stasjon som skal stå klar i 2024. I den sammenheng bygges det også om til dobbeltspor. Det er arbeider med det nye dobbeltspore som setter stopper for togene i helgen.

Foto: Bane NOR

Fornyer spor og gjennomfører kontroller

På Gjøvikbanen blir det blant annet fornying av spor, og deler av ledningene som forsyner toget med strøm skal byttes ut.

Det blir gjennomført en del vedlikeholdsarbeider på Dovrebanen, der det blant annet blir gjennomført kontroll av signal og elektrisk anlegg ved Hamar stasjon.

Ved Brumunddal stasjon skal det også skiftes skinner.

Også på Rørosbanen blir det utført vedlikehold, med blant annet skift av gamle veksler og skifting av signalkabler.

En full oversikt over hva som skal gjøres finnes her.